Sådan tackler du mobning

Mobning er ofte tabubelagt og svær at håndtere. Men hvad er mobning egentlig, og hvad kan du gøre ved det. Få svarene her.

At blive holdt udenfor eller ydmyget på jobbet kan være en form for mobning. Stoppes det ikke i tide, kan det give svære psykiske og fysiske sygdomme. (© colourbox)

Hver 12. danske lønmodtager har oplevet at blive mobbet på jobbet. Flere undersøgelser tyder på, at mobning kan resultere i angst, depression og stress. Det gælder derfor om få stoppet mobningen i tide.

Men hvad kan man egentlig gøre, hvis man er offer for mobning?

  • Mobning er arbejdspladsens problemAlle kan blive udsat for mobning. Mobning er ikke et personligt problem, men et fælles anliggende for hele arbejdspladsen. Mobning er et symptom på et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

  • Få hjælp på arbejdetProblemet skal i første omgang løses på arbejdspladsen, så kontakt din nærmeste leder, tillids- eller sikkerhedsrepræsentant og fortæl, hvordan du har det. Spørg til, hvordan de har tænkt sig at håndtere situationen.

  • Betro dig til en kollegaFortæl en kollega, som du har tillid til, om dine oplevelser på arbejdspladsen.

  • Tag kontakt til din fagforeningNogle fagforeninger stiller sagsbehandlere til rådighed som bisiddere ved tjenestelige samtaler og i forbindelse med sygemelding. Endvidere yder nogle fagforeninger hjælp til psykologbistand, selvhjælpsgrupper og andre netværk.´

  • Brug dit sociale netværkFortæl familie og venner, hvordan du har det, og hvad der sker på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du bruger dit sociale netværk.

  • Skriv hændelser nedSkriv ned, hvad du oplever på arbejdspladsen. Vær opmærksom på at samle dokumentation for, at mobningen finder sted. Det kan være e-mails, små sedler, osv.

  • Gå til din lægeHvis du bliver syg pga. forhold på arbejdspladsen, er det vigtigt, at lægen registrerer årsagen hertil. Din læge har pligt til at indberette dit tilfælde til Arbejdstilsynet og/eller Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade. Sygesikringen yder ikke tilskud til psykologbehandling pga. mobning, men der vil være mulighed for at blive henvist til en psykiater.

På nettet er der også steder, hvor du kan finde råd og vejledning; både hvis du bliver mobbet, eller hvis du kender til mobning på din arbejdsplads. Et par stykker finder du her:

  • Arbejdstilsynet har et temasite om mobning, hvor du læse mere om mobning, få råd og vejledning samt klage over mobning på din arbejdsplads. De har også en hotline med telefonnummer 7012 1288; her kan du få hjælp mandag til torsdag 8-16, fredag 8-15.

  • Socialt Udviklingscenter og Arbejdstilsynet har lavet kampagnen Stop mobning på arbejdspladsen, og på deres site kan du blandt andet finde to små film om mobning, eksempler på hvordan forskellige arbejdspladser håndterer mobning samt en masse råd og inspiration til yderligere læsning.

  • Foreningen Voksenmobning Nej Tak har til formål at udbrede kendskabet til voksenmobning, og deres hjemmeside indeholder en masse informationer. De har også en hotline, hvor du hver onsdag mellem kl. 19 - 21 kan få hjælp. Nummeret er 60 80 68 98.

Facebook
Twitter