Sådan virker antistoftesten: Hvordan kan man undersøge, om en person har haft corona?

Har du været smittet med Covid-19? Og hvad kan du egentlig bruge det svar til?

En af de nye antistoftest, der nu skal evalueres.

Måske er du en af dem, der gerne vil vide, om du har haft corona - og om du i så fald også har antistoffer mod virusset.

Og det er lige netop det, en antistoftest kan give dig svaret på.

Men hvordan virker den?

- En af de test, der anvendes, er en hurtig-test, som i sig selv er ret simpel. Den kan minde lidt om en graviditetstest, men i stedet for urin er det blod, som testes, forklarer Ulrik Stenz Justesen, som er overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

- Det tager 15 minutter at få svar på testen, og viser prøven i sidste ende to streger, er den positiv.

Indtil nu er det blandt andet sundhedspersonale og bloddonorer, der har fået foretaget testen. Men i den seneste tid er der skudt flere hvide telte op rundt om i landet for at øge testkapaciteten for Covid-19, hvor de også vil foretage test for antistoffer.

Hvad undersøger testen?

En antistoftest undersøger, om du har dannet antistoffer.

Antistoffer
er proteiner, som kroppen producerer for at bekæmpe en infektion. Det er kroppens forsvar mod fremmede
organismer
- som for eksempel bakterier og virus.

En typisk

reaktion
fra
immunsystemet
, når kroppen angribes, er, at man får feber. Det er altså kroppen, der arbejder på højtryk for at bekæmpe for eksempel det virus, som den angribes af.

Her kan du se, hvordan en antistoftest udføres. Overlæge Ulrik Stenz Justesen fra Odense Universitetshospital tester sig selv:

I kroppen er der milliarder af immunforsvarsceller, der hele tiden er opmærksomme på fjender, og når de møder en fjende, som kroppen ikke tidligere har mødt - for eksempel et coronavirus - dannes der milliarder af antistoffer, som fremover vil cirkulere i blodet.

Overlever man en infektion, er det lige præcis de antistoffer, som er parate næste gang, det samme coronavirus dukker op. Og det er netop de antistoffer, som en antistoftest undersøger, om du har i blodet.

Den nørdede forklaring

Et antistof kaldes også et immunglobulin. Det forkortes ofte Ig. Der findes flere typer, men to af antistofferne kaldes IgM og IgG. Af de to er IgG det vigtigste antistof ved forsvaret mod infektion.

Og det er lige præcis IgM og IgG, som kan måles i en antistoftest, når man undersøger, om man har haft Covid-19.

Den grønne kurve viser udviklingen af det tidlige antistof, IgM, og den røde kurve viser udviklingen af det sene antistof, IgG

Grafen viser den mulige udvikling over tid af virus og antistoffer. Om udviklingen forløber på præcis denne måde for Covid-19 vides ikke endnu, men sådan vil det se ud ved mange andre virusinfektioner.

Syv dage efter at man er inficeret med coronavirus, vil man kunne måle det ene antistof - IgM, som også kaldes det tidlige antistof. Det kan ses på grafen i den grønne kurve - men det aftager, og 21 dage efter at man har fået corona, vil det ikke længere være at finde i blodet. Og derfor kan man heller ikke måle det i en test.

Til gengæld kan man måle IgG, der kaldes det sene antistof. Produktionen af IgG starter, 14 dage efter at man er inficeret med coronavirus. Og det er netop IgG, som forbliver i blodet - og altså skal hjælpe kroppen, hvis den skulle blive ramt af Covid-19 igen.

Hvis testen er positiv

Hvis antistoftesten viser, at du har haft corona, kan det være fristende at droppe afstanden til andre mennesker eller måske besøge sin bedstemor på plejehjemmet igen. Men det skal man holde igen med, forklarer Ulrik Stenz Justesen:

- Man kan endnu ikke sige, at man er immun, hvis man kan måle antistoffer, så svaret på, om man kan besøge sin syge bedstefar uden forholdsregler, er indtil videre nej.

Han uddyber også, at der har været eksempler på personer, der har været smittet, men som ikke har været særligt syge, hvor man efterfølgende nærmest ikke kunnet måle antistoffer i deres test.

Om antistoftesten er positiv eller negativ kan derfor bedst bruges i videnskabelige analyser, som fremadrettet skal gøre os klogere på Covid-19.

Og Ulrik Stenz Justesen håber, at mere viden om Covid-19 i løbet af de næste måneder vil skabe afklaring på spørgsmålet om immunitet.

- Mange, inklusiv undertegnede, vil nok mene, at det er ret usandsynligt, at man kan blive syg igen inden for få måneder, hvis man har antistoffer. Det er baseret på viden om andre coronavirus, men det gælder jo ikke nødvendigvis for SARS-CoV-2.

Men først skal det altså undersøges, hvordan antistofferne opfører sig, og metoderne, som findes til at måle antistofferne, skal

evalueres
.

- Det svarer til at opfinde den dybe tallerken, mens man spiser af den, uddyber Ulrik Stenz Justesen.

Kilder: Sundhed.dk og Ulrik Stenz Justesen, klinisk lektor ved Klinisk Institut og overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Facebook
Twitter