Sag om ligestilling: Skal kvinder have særbehandling i bridge?

En mandling bridgespiller har klaget til Ligestillingsnævnet fordi han mener det er i strid med loven om ligestilling at der er oprettet særlige turneringer kun for kvinder.

Er kvinder dårligere til bridge end mænd? (Foto: www.en.wikipedia.org)

Er mænd bedre til bridge end kvinder? Og hvis ja, skyldes det så at der simpelthen bare er mange flere mandlige spillere eller at mænd genetisk er bedre rustet til kortspil?

Det er nogle af de spørgsmål, som Ligestillingsnævnet må formodes at skulle tage stilling til i forbindelse med en klage over forskelsbehandling i Dansk Bridgeforbund.

Klageren Ole Dam skriver i sin klage, at han, efter at have spillet bridge i 45 år, på grund af sin alder ikke længere er helt ved fordums styrke og at han derfor har ledt efter landsdækkende turneringer at deltage i som svarer til hans niveau. De fleste af disse turneringer er han imidlertid afskåret fra at deltage i fordi de er forbeholdt kvinder modsat de normale turneringer, hvor både mænd og kvinder deltager på lige fod.

Konkret betyder det for eksempel, at en kvinde kan blive både danmarksmester i bridge og danmarksmester i bridge for kvinder.

Bridge er ikke vægtløftningI klagen skriver han, at afholdelsen af turneringer - herunder DM - kun for kvinder må tolkes i den retning at forbundet anser kvinder for mænd underlegne i bridge.

- Jeg har forståelse for at i vægtløftning konkurrerer mænd og kvinder ikke mod hinanden. Bridgeforbundet mener åbenbart, at kvinder ikke har de samme intellektuelle muligheder som mænd, hvorfor de skal spille for sig selv, skriver han.

Kvinder kan ikke spille kortSom eksempel på forbundets syn på kvinders bridge-evner nævner han videre, at en dansk topspiller i tidsskriftet Dansk Bridge skriver følgende om de særlige kvinde-turneringer: "Mænd er simpelthen bedre til bridge end kvinder... Mænd besidder den udholdenhed og konkurrencementalitet, som bridge kræver, og de er villige til at gøre, hvad der er nødvendigt for at blive habile bridgespillere."

Samlet mener Ole Dam at opdelingen af mænd og kvinder er i strid med loven om ligestilling, da den nedgør kvinders intellekt i forhold til mænds.

Klar til at ændre reglerI et høringssvar til Ligestillingsnævnet skriver Dansk Bridgeforbund, at de særlige turneringer for kvinder er oprettet for at tilgodese et ønske fra kvinderne selv og at de ikke mener, at kvinders intellekt forhindrer dem i at konkurrere på lige fod med mændene.

Forbundet mener derfor ikke, at de overtræder loven om ligestilling, men skriver dog i høringssvaret, at de selvfølgelig vil rette ind, hvis Ligestillingsnævnet mener noget andet.

Du kan læse hele klagen og høringssvaret på www.bridge.dk.

HVAD MENER DU? ER DET UDTRYK FOR MANGLENDE LIGESTILLING ELLER ER KVINDER VIRKELIG DÅRLIGERE TIL BRIDGE END MÆND? DELTAG I DEBATTEN NEDENFOR.

Facebook
Twitter