Sag om Syrien-brændstof lå stille hos lokalpoliti: Nu får Bagmandspolitiet ansvar for alle sanktionssager

Bagmandspolitiet skal ikke længere kunne sende sanktionssager videre til lokale politikredse, fastslår Rigsadvokaten.

(Foto: Dr)

Det er slut med, at SØIK - tidligere kendt som Bagmandspolitiet - sender alvorlige sager om brud på sanktioner videre til lokale politikredse, som det er sket i sagen om den fynske virksomhed Dan-Bunkering.

Det fastslår rigsadvokat Jan Reckendorff i en ny og udvidet redegørelse om sagen, som justitsminister Nick Hækkerup (S) i dag har sendt til Folketingets Retsudvalg.

Redegørelsen kommer, efter DR har afsløret, at virksomheden er involveret i en sag om leverancer af jetbrændstof, der via russiske tankskibe er endt i Syrien. En sag, der gennem mere end et år lå stille hos Fyns Politi.

Ændringer på vej

Og ændringen møder opbakning fra justitsminister Nick Hækkerup.

- Fremadrettet skal SØIK efterforske hver eneste af disse sager fra start, og det er min klare forventning, at sager som denne fremover tages dybt alvorligt og håndteres betydeligt hurtigere, siger justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Den udvidede redegørelse blev bestilt af justitsministeren i juli måned, efter Rigsadvokaten havde afleveret sin første redegørelse i Dan-Bunkering-sagen.

Dengang udtalte Nick Hækkerup, at politi- og anklagemyndighed havde svigtet deres ansvar, og han bestilte derfor en ny og udvidet redegørelse for at få mere klarhed over, hvad der var sket.

Et uskønt og utilfredsstillende forløb

Justitisministeren fastslår i dag, at det var en fejl, at SØIK i februar 2017 sendte sagen videre til Fyns Politi efter at have modtaget anmeldelser i sagen fra både Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

- På baggrund af redegørelsen finder jeg for det første, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ikke visiterede sagen korrekt, og at SØIK selv burde have efterforsket en sag af denne karakter i stedet for at oversende den til en politikreds. Jeg har noteret mig, at Rigsadvokaten er enig heri, skriver Nick Hækkerup i et brev til Folketingets Retsudvalg.

Og justitsministeren retter også kritik mod Fyns Politi.

- For det andet finder jeg det utilfredsstillende, at Fyns Politi - da politikredsen fik ansvaret for sagen - i en meget lang periode reelt ikke efterforskede den. Endelig finder jeg, at sagen udstiller et meget langstrakt forløb mellem myndighederne, der har betydet, at efterforskningen er blevet forsinket, lyder det.

Nick Hækkerup betegner hele forløbet som "uskønt, langstrakt og utilfredsstillende".

- Politiet og anklagemyndigheden har ganske enkelt ikke levet op til det ansvar, der følger i en så alvorlig sag, skriver han i pressemeddelelsen.

Brændstof til russiske bombetogter i Syrien

Dan-Bunkering bliver efterforsket for i strid med EU's sanktioner at have været involveret i leverancer af jetbrændstof brugt af russiske kampfly i Syrien.

DR har tidligere afsløret, at Bagmandspolitiet – også kendt som SØIK - i februar 2017 sendte sagen videre til Fyns Politi, selvom både Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen havde anmeldt Dan-Bunkering til SØIK for muligt brud på EU’s sanktioner. Anmeldelserne var baseret på fortrolige efterretninger fra USA, og over for SØIK understregede Erhvervsstyrelsen, at der var tale om en hastesag med ”begrundet mistanke om, at det ulovlige forhold fortsat pågik.”

Hos Fyns Politi lå sagen stille i mere end et år, og trods anmodning fra politikredsen afviste Bagmandspolitiet at overtage efterforskningen. Først i juli 2019 - efter massiv kritik - valgte Bagmandspolitiet at tage sagen tilbage. Brud på EU’s sanktioner kan straffes med op mod fire års fængsel.

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og afviser at have brudt EU’s sanktioner.

Dan-Bunkering har efter DR’s afsløringer erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, som DR har omtalt. Men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings fragtbreve havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke destinationer der stod på dokumenterne.

DR arbejder på at få en kommentar fra Dan-Bunkering.