Samarbejde med Airbnb bekymrer: Kan skævvride lejemarkedet og presse priserne

Det vækker langt fra glæde alle steder, at Aarhus Kommune er gået sammen med Airbnb.

Airbnb vil fremover blive vist på Visitaarhus' hjemmeside. (Foto: Issei kato © Scanpix)

Det kan ramme både studerende og andre lavindkomstgrupper, at VisitAarhus og udlejningstjenesten Airbnb i dag har meddelt, at de vil begynde et samarbejde om at øge turismen og promovere byen.

Sådan lyder bekymringen fra Sana Mahin Doost, der er forkvinde i Danske Studerendes Fællesråd, efter at projektet - der er det første af sin slags i Danmark - blev præsenteret i formiddags.

- Vi kan godt være bekymrede for, at man ender med at skævvride lejemarkedet og boligmarkedet generelt, når man laver sådan nogle initiativer, siger hun og fortsætter:

- Når flere vælger at udleje deres boliger gennem for eksempel Airbnb, så kan det være med til at presse priserne.

Målet med samarbejdet er ifølge Aarhus Kommune, at Airbnb skal sidestilles med hoteller og andre aktører i Aarhus.

Aftalen betyder også, at Airbnb fremover kommer til at blive vist på VisitAarhus' hjemmeside og vil indgå i turitsorganisationens salg af Aarhus udadtil.

Hos Danske Studerendes Fællesråd giver dette dybe panderynker. Forkvinde Sana Mahin Doost slår fast, at hun ikke er imod privat udlejning af huse og lejligheder, men alligevel mener hun, at kommunens nye forhold til Airbnb kan være kritisabalt.

- Vi mener, at det er problematisk, at man vælger at blåstemple Airbnb på denne her måde, fordi man kan være med til at presse priserne i vejret. Det kan ramme de studerende og lavindkomstgrupperne hårdest, da det er dem, som er mest udsatte på boligmarkedet i forvejen, siger hun.

Problematisk over for lejerne

Hos Danmarks største organisation for lejere, LLO, er man heller ikke begjstreret for Aarhus Kommunes beslutning om at samarbejde direkte med Airbnb.

- Huslejeniveauet i Aarhus er om muligt endnu højere end i København, så hvis det her kommer til at betyde, at du tager boliger ud af regnestykket i Aarhus, og laver dem om til hoteludlejning, så vil det være med til at presse priserne yderligere op. Det er problematisk, siger landsformand Helene Toxværd.

- Jeg synes, at det kalder på refleksion over, hvad man som by mener, at man skal bruge sine boliger til. Er det korttids-hoteludlejning, eller er det udlejning til folk, der har brug for det, fortsætter hun.

Hvad tænker du om det signal Aarhus Kommune sender, når de indgår et direkte samarbejde med Airbnb?

- Jeg bliver bekymret på de ganske almindelige beboeres vegne. Hvis man ser rundt i Europa, ser man mange steder, at man fra det offentliges side prøver at begrænse korttidsudlejning. Det gør man også herhjemme, men det her burde afstedkomme noget refeksion, siger landsformanden.

Her er reglerne for Airbnb-udlejning

  • Man må leje sin bolig ud 70 dage om året via Airbnb. Kommuner kan dog give dispensation til, at man må udleje op til 100 dage om året.

  • Værelser ser dog ifølge Skatteministeriet ud til at blive undtaget denne regel, så de kan udlejes uden begrænsninger.

  • Man må tjene op til 28.000 kroner skattefrit om året på boligudlejning.

  • Airbnb har ingået en aftale med Skat, så de giver Skat oplysninger om udlejerne.