Sammenlægninger giver fugle i Tøndermarsken bedre plads

Landbrugsstyrelsen har samlet en række vådområder i Tøndermarsken og skabt bedre vilkår for vadefugle.

Fuglene i Tøndermarsken får bedre vilkår. (Foto: STEFFEN ORTMANN © Scanpix)

Bestanden af en række vadefugle i Tøndermarsken er gået kraftigt tilbage de senere år, men det kan der blive vendt om på.

Via en række byttehandler med lokale lodsejere er det lykkedes for staten at samle et areal på 184 hektar, hvor fuglene kan boltre sig i fred for landbrugsmaskiner.

- Det er en rigtig god nyhed for naturen, at vi nu har fået samlet nogle af de områder, hvor fuglene foretrækker at yngle.

- Dermed kan vi skrue op for indsatsen for de truede engfugle. For eksempel ved i perioder at gøre området mere vådt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Hos Danmarks Naturfredningsforening roser formand Ella Bisschop-Larsen initiativet.

Særligt, hvis man sørger for at forhøje vandstanden i afvandingskanalerne og dermed er med til at genetablere de vådområder, som fuglene tiltrækkes af.

Hun minder dog om, at de 184 hektar kun er en lille brik i det store puslespil.

- Det er meget fint, at staten med den ene hånd går foran i Tøndermarsken, men den sælger omvendt store arealer med den anden, som kunne være anvendt til naturbeskyttelsesformål.

- Fra grænsen og til Esbjerg er 5600 hektar blevet taget ud af naturbeskyttelsen, og det sætter jo tingene lidt i perspektiv, siger hun.

Håbet med initiativet i Tøndermarsken er, at truede fugle som vibe, rødben og stor kobbersneppe vil vende tilbage i større tal.

Tøndermarsken er udnævnt til EU-fuglebeskyttelsesområde og bliver også benyttet af svaner, gæs og ænder, der enten er på gennemrejse eller overvintrer her.

/ritzau/