Sclerosepatienter kan erstatte kanylen med tabletter

Mange sclerosepatienter må hive kanylen frem og stikke sig selv med medicin for at holde den kroniske sygdom nede. Men nu kan de vælge piller.

Sclerose er en sygdom, som ofte kræver stærk medicin. Medicin som for mange patienters vedkommende skal sprøjtes ind i kroppen med kanyler og nåle. Nogle skal stikke sig hver dag, andre hver anden dag.

Men her i november kommer en ny medicin i pilleform, som kan erstatte medicinen i kanyler.

Slipper for stikket

Den nye pille kommer til at betyde, at patienterne hver dag kan skylle pillen ned med et glas vand i stedet for at skulle stikke sig med kanyle og nål.

- Sclerosepatienter kan, hvis de ønsker det, vælge pillen frem for kanylen. De slipper dermed for smerter ved stikstedet, siger professor Per Soelberg Sørensen, leder af Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet til DR Nyheder.

Ikke uden bivirkninger

Selv om den pille kan lette sclerosepatienternes hverdag uden injektioner, så er den nye medicin dog ikke uden bivirkninger. Det siger overlæge, ph.d. Stig Ejdrup Andersen på Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde Sygehus til DR Nyheder:

- En ofte forekommende bivirkning ved den nye medicin er forhøjede levertal. Det betyder, at de patienter, som vælger den nye pille frem for indsprøjtninger, skal have kontrolleret deres leverfunktion ret ofte, siger han.

Læs mere om bivirkningerne ved den nye medicin her

Den nye pille skal ligesom den nuværende medicin udleveres fra scleroseafdelingerne på hospitalerne. Pillerne er endnu ikke på hylderne på alle hospitaler. Omkring 12.500 danskere har fået diagnosen sclerose.

FAKTA: Hvad er sclerose

1) Multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet.

2) Sygdommen viser sig i form af attakker, som er sygdomsangreb, hvor man oplever symptomer som føleforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkaldte kognitive symptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær.

3) Der findes tre former for sclerose. Sygdomsforløbet varierer fra person til person. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække.

4) Cirka 12.500 danskere har sclerose - heraf er to-tredjedele kvinder. Omkring 700 nye tilfælde opdages hvert år.

Kilde: Scleroseforeningen

Facebook
Twitter