Se 5 konkrete eksempler på vold i skolen

DR’s Velfærdsredaktion har gennemgået en række kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, hvor skoler har fået påbud på grund af vold og traumatiske hændelser. Se fem eksempler på, hvad sagerne indeholder.

Antallet af påbud på grund af vold og traumatiske hændelser på skoler er steget tre år i træk. Fra 14 i 2012 til 38 sidste år. Illustration: Line Lisberg Refstrup og Ninni Munch Pettersson

Børn, der giver mavepumpere, kaster med sakse og stole, udspyer ukvemsord og tager kvælertag på voksne og andre børn. Forældre, der opfører sig truende. Og forældre og lærere, der græder i ren og skær afmagt.

Hverdagen i danske skolegårde og klasselokaler kan være ganske brutal, viser en aktindsigt i en lang række af Arbejdstilsynets kontrolrapporter fra landets skoler, som DR har fået.

Arbejdstilsynet gav sidste år 38 påbud til skoler fordelt i hele landet, fordi skolerne har alvorlige problemer med elever, der opfører sig voldeligt og truende over for personale og andre børn.

Se fem eksempler fra rapporterne her:

1: Lærer frygter at slå igen

Af Arbejdstilsynets påbud til en skole på Fyn fremgår det blandt andet, at ansatte ofte får mærker på kroppen efter slag og spark fra elever, men på trods af det, kender flere af de ansatte ikke indholdet i skolens voldsplan, og skolen har generelt ikke gjort nok for at forebygge volden.

Af voldstilfælde nævnes det blandt andet, at én pædagog over en time fik 57 slag og 11 spark. Samtidig er der forældre på skolen, som overfuser og råber ad lærere.

En lærer beskriver desuden, at han frygter at reagere ved at slå igen:

(Foto: Sune Lundby Møller © (c) DR)

2: Knytnæveslag i hovedet og lærere, der lider af søvnbesvær

I Østjylland har en folkeskole store problemer med vold mod lærere i flere klasser. Arbejdstilsynet har givet skolen et påbud, fordi skolen ikke gør nok for at registrere og forhindre volden. Blandt andet er der et eksempel med en elev, der gav en lærer et knytnæveslag i hovedet. Eleven var tilbage i klassen igen dagen efter.

Kast med glas, spark, råb og skrig er også beskrevet. Nogle elever har for eksempel råbt ”pikhoved og dumme kælling”. Flere lærere på skolen lider af søvnløshed, hukommelsesbesvær og kort lunte på grund af de mange voldsomme hændelser.

(Foto: Sune Lundby Møller © (c) DR)

3: Forældre-trusler, slag og spark

I Nordsjælland fik en skole et påbud af Arbejdstilsynet i slutningen af november, fordi der er en voldsrisiko i forbindelse med arbejdet på skolen. Og fordi skolen ikke havde gjort nok for at forebygge og håndtere voldstilfældende.

For eksempel blev en lærer slået af en elev fra 2. klasse i forbindelse med en rundboldkamp, en nyansat lærer blev i begyndelsen af november slået i maven af en elev fra 4. klasse, en vikar er blevet sparket, og så er der også flere forældre, som har opført sig truende over for ansatte på skolen.

(Foto: Sune Lundby Møller © (c) DR)

4: Lærere fastholdt barn og måtte stivkrampevaccineres

På en skole i hovedstadsområdet vurderer Arbejdstilsynet, at der er en voldsrisiko forbundet med arbejdet for de ansatte i både specialklasserne og normalklasserækken.

Flere elever, også på de små årgange, reagerer voldsomt, når de stilles over for krav af lærerne.

Kort inden Arbejdstilsynets besøg i september var der for eksempel en episode, hvor et barn fra indskolingen blev fastholdt af to ansatte, fordi de ansatte vurderede, at eleven var i affekt og ville stikke af fra skolen.

Under fastholdelsen af barnet blev de to ansatte udsat for slag, spark, krads og bid. Efterfølgende måtte den ene af de ansatte stivkrampevaccineres på grund af dybe krads og bid.

Ingen af skolens ansatte er ifølge Arbejdstilsynets påbud uddannet i at udføre fastholdelser af børn.

(Foto: Sune Lundby Møller © (c) DR)

5: Kvælertag og trusler

En skole i Aalborg-området har fået et påbud for ikke at forebygge vold og trusler om vold godt nok. Det er anført i afgørelsen, at der dagligt er risiko for, at de ansatte bliver udsat for fysisk og/eller psykisk vold fra elever på alle klassetrin.

For eksempel har en elev i 1. klasse flere gange reageret aggressivt og truende og blandt andet taget kvælertag.

Det er også beskrevet, at medarbejderne i en specialklasse flere gange har foretaget magtanvendelse på udadreagerende børn.

Medarbejderne oplever særligt, at det er elever i specialklasser eller elever med særlige behov, som er inkluderet i normale klasser, der trækker tænder ud og splitter undervisningen ad.

Arbejdstilsynet skriver, at skolen ikke har defineret, hvad vold er, og at der derfor er opstået en kultur, hvor både medarbejdere og ledelse bagatelliserer den vold, medarbejderne udsættes for, og accepterer volden som et arbejdsvilkår.

(Foto: Sune Lundby Møller © (c) DR)