Se kortet: Disse kommuner begik flest fejl i sagsbehandlingen

Stram kultur får kommuner til at gå til kanten af loven, vurderer jurist i socialret.

På kortene i artiklen kan du se, i hvilke kommuner der er blevet omgjort flest sager, og hvor borgerne har klaget mest.

Dragør, Samsø, Ishøj, Fredensborg og Jammerbugt er nogle af de kommuner, som ligger i den kedelige top, når det gælder om at træffe forkerte afgørelser.

Fra 2013 til 2016 har kommunerne fået at vide af Ankestyrelsen, at mindst en tredjedel af de sager, borgerne klagede over inden for beskæftigelses- og socialområdet, skulle gøres om.

Afgørelserne var enten i strid med loven, eller kommunen blev bedt om at se på sagerne igen, fordi man havde misset væsentlige ting. Det viser tal fra Ankestyrelsen, som DR har analyseret.

I den pæne ende af skalaen ligger Odder, Randers og Syddjurs. Kommunerne har siden 2013 truffet korrekte afgørelser i fire ud af fem sager, som Ankestyrelsen vurderede.

Den store forskel på, hvor ofte kommunen begår fejl, kan hænge sammen med kulturen, mener Nina Von Hielmcrone, som er jurist og ekstern lektor i socialret på Aalborg Universitet. Hun henviser til en undersøgelse for nogle år siden af statsforvaltningen.

- Nogle kommuner udtalte dengang, at de gik lige til grænsen, når de skulle træffe afgørelser. Men kommuner skal anvende loven, som den er, og ikke efter, hvor lidt man giver folk, siger hun.

Pressede medarbejdere betød fejl i Fredensborg

I Fredensborg var medarbejderne pressede, og det førte til flere fejl, fortæller Mads Toftegaard, direktør for økonomi, ældre og handicappede. Samtidig peger han på en anden forklaring.

- Det har været et politisk ønske at stramme op. Når der er flere stramninger, er der også flere, der klager og får medhold.

Inden for sygedagpenge tolkede Fredensborg reglerne anderledes end Ankestyrelsen. Det betød, at kommunen blev underkendt i mange sager.

Regler og nye love er ikke altid klokkeklare, så det kan tage tid, før alle kommuner tolker dem ens, forklarer Mads Toftegaard.

- Nu har vi rettet ind, siger han og oplyser, at klager på beskæftigelsesområdet og antallet af fejl faldt markant sidste år.

Fredensborg har ansat flere jurister og andre medarbejdere til at se på sagerne og har også satset på uddannelse. Det skulle gerne betyde færre fejl fremadrettet.

Dragør: Vi prøver ikke at stramme skruen

Dragør har fået at vide, at der var fejl i næsten halvdelen af de 68 sager, som Ankestyrelsen har set på fra 2013 til i dag.

Velfærdsdirektør Jesper Tangbæk forklarer, at Dragør er en lille kommune med få klagesager i Ankestyrelsen. Det betyder at få fejl påvirker omgørelsesprocenten meget. Altså med andre ord kommer fejlene til at se større ud, end de egentligt er.

- Vi prøver ikke at stramme skruen. Jeg vil godt slå fast, at vi altid behandler vores sager med udgangspunkt i borgerne – og meget gerne til borgernes fordel, skriver Jesper Tangbæk i en mail.

Dragør har taget til efterretning, at Ankestyrelsen har fundet fejl i afgørelserne, oplyser han.

Her klager borgerne mest