Se kortet: Her har politiet især delt bøder ud for brud på forsamlingsforbuddet

Sydøstjyllands Politi melder om markant flere overtrædelser end resten af landet.

I Aalborg, hvor billedet er fra, har politiet givet 12 bøder for overtrædelse af forbuddet (Arkivfoto). (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Der er stor forskel på, hvor i landet politiet har udstedt flest bøder i forbindelse med forsamlingsforbuddet.

Siden 18. marts har der været forbud mod at samles flere end ti personer, som i hele landet er blevet overtrådt 840 gange på de knap tre måneder, det har varet. Forbuddet blev hævet til 50 personer 8. juni.

Særligt Sydøstjyllandspoliti har haft bødeblokken fremme. De melder i alt om 178 bøder siden 18. marts. Til sammenligning melder Bornholm om 1 bøde.

Chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen siger, at det særligt er de unge mellem 15 og 20 år, som ikke har overholdt forsamlingsforbuddet.

- Vi har registreret mange tilfælde, hvor unge har forsamlet sig for mange og med for lidt afstand i det gode vejr, og på trods af vores advarsler, har de gjort det igen, siger Klaus Munk Nielsen.

Og det har særligt været i den nordlige del af kredsen, nærmere bestemt Horsens, hvor der har været mange sigtelser.

- På Langelinje ved Horsens Fjord er der et stort grønt område, og der har der været nogle hændelser, hvor unge ofte har samlet sig om aftenen i takt med det gode vejr, siger chefpolitiinspektøren.

Det er ofte det samme billede, de har set på deres patruljer.

- Hvis vi kommer til et sted, hvor der er mange forsamlet, oplever patruljerne, at de unge løber når de ser patruljebilen om hjørnet. Ved dem der har været tilbage, har vi påtalt det, men så en halv time efter har der været en større forsamling igen, siger Klaus Munk Nielsen.

Der har kun været et enkelt tilfælde af overtrædelse af åbningsforbuddet og ganske få ved overtrædelse af udeservering. Langt størsteparten skyldes overtrædelser af forsamlingsforbuddet.

Ikke det samme billede over hele landet

Chefpolitiinspektøren i Sydøstjyllands Politi har drøftet de mange sigtelser med kolleger i andre kredse. Og de har ikke oplevet det samme, siger han.

- Vi haft en oplevelse af, at de unge i takt med det gode vejr og genåbningsfaserne desværre har haft sværere og sværere ved at lytte efter og følge myndighedernes vejledninger, og derfor har det været nødvendigt med konkrete sigtelser.

I Bornholms politikreds har de et helt andet billede af de unge. Det siger administrationschef Martin Gravesen fra Bornholms Politi.

- Vi er meget begejstrede for vores unge herovre. De har været meget "voksne".

Der har været mindre grupper ved strandarealer, grønne områder og træningsarealer.

- Men det har ikke været noget, som ikke har kunnet håndteres med en henstilling om god dialog. Så har de forsamlinger opløst sig selv uden ballade, siger Martin Gravesen.

Facebook
Twitter