SE KORTET Sådan er du dækket med det blå kort i udlandet

Se hvor dyrt det er at gå til lægen og komme på sygehuset i samtlige EU-lande.

Fra den 1. august i år skal vi både have et blåt og et gult sygesikringskort i pungen.

Det har et flertal i Folketinget tidligere i år besluttet, og det kommer til at betyde markante ændringer for, hvordan du er dækket, hvis du skal til lægen eller på sygehuset i et af EU-landene.

Det gule sygesikringskort gælder som hidtil i Danmark.

Men fremover skal det nye blå sygesikringskort hjælpe dig, hvis du kommer til skade eller bliver syg, mens du opholder dig i et af EU-landene.

Forskellen på de to kort er, at det blå kort kun dækker, som man er dækket i det EU-land, du kommer til skade i.

Egenbetaling

Det kan i visse lande betyde en del egenbetaling. I grafikken ovenfor har vi samlet et overblik over, hvad det koster at få behandling af læge og sygehus i alle EU-landene.

Priserne forudsætter, at man finder frem til offentlige privatpraktiserende læger og offentlige sygehuse.

I flere lande kræver det også henvisning fra en læge, hvis man skal behandles på sygehuset til den pris.

I visse lande er der også en ekstra egenbetaling, hvis hospitalsbehandlingen er meget omfattende.

Sygehjælp på private hospitaler er alene dækket, i det omfang et privathospital er omfattet af en aftale med den offentlige sygeforsikring i opholdslandet.

I mange lande skal man selv lægge ud for behandlingen og efterfølgende vil man så kunne søge refusion gennem landets sygekasse. Du kan få hjælp til refusion af din kommune i Danmark.

Kroniske sygdomme samt fødsel og behandling af gravide, som det efter en medicinsk vurdering er nødvendigt at gennemføre under ophold i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, dækkes af EU-sygesikringskortet.

Hvis man vil undgå egenbetaling og udgifter til hjemtransport i tilfælde af død, kan man, ligesom mange gør i dag, når de rejser til eksempelvis Thailand, Tyrkiet eller andre lande uden for EU, tegne en privat rejseforsikring.

Mere information

Du skal selv bestille det blå sygesikringskort. Det kan bestilles på borger.dk.

Hvis du ønsker mere information om det blå sygesikringskort kan du læse mere på huskdetblaa.dk

Du kan også downloade en app til din smart phone eller tablet, der fortæller dig mere. Den hedder 'European Health Insurance Card'.