Se lægens regning: Dagsløn på 19.780 kroner

Fulde folk kan være guld for lægerne. Politiet betaler læger over 10.000 kroner for én nats arbejde.

En tilfældigt udvalgt læge fra Aarhus tjente sidste år over 150.000 kroner på at bijobbe for politiet. (Foto: GRAFIK: Mads Rafte Hein © (c) DR)

Dansk Politi betaler dyrt for at få foretaget blodprøver af spritbilister eller en undersøgelse af indsatte i detentionen. Sidste år brugte politiet mere end 28 millioner kroner på læger, der tog blodprøver på formodede spritbilister og arbejdede i detentionen.

Prisen svinger fra politikreds til politikreds. De høje og meget varierende priser skyldes blandt andet, at der ikke er nogen fast aftale mellem politikredsene og Lægeforeningen på området.

Det viser en aktindsigt i regnskaber og dokumenter hos Rigspolitiet, som DR´s Undersøgende Databaseredaktion har fået.

For at vise, hvad betalingen kan være, bringer vi her en opgørelse af regninger fra en enkelt læge. Der er tale om en tilfældigt udvalgt læge, som oplyser, at hun blot følger gældende aftale, og at læger, der udfører tilsvarende arbejde i Østjyllands Politi, er lønnet på samme måde. På den baggrund har DR valgt ikke at nævne lægens navn.

Artiklen fortsætter under grafikken.

En enkelt læge tjente sidste år over 150.000 kroner for at arbejde for politiet, viser en aktindsigt DR har fået fra Østjyllands Politi. Pengene tjener lægen oven i sin almindelige løn. (Foto: GRAFIK: Mads Rafte Hein © (c) DR)

Fakta om politiets betaling af læger

DR´s Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i mails og mødereferater sendt mellem politikredsene og Rigspolitiet om blodprøver og detentionsbesøg. Her kan man se, at politiets aflønning af læger er vidt forskellig, og det kan være dyrt:

  • Nogle politikredse lønner læger for hver gang de tager en blodprøve eller foretager en lægeundersøgelse i detentionen. Det kan give en meget høj timebetaling, når der er mange blodprøver og lægeundersøgelser inden for samme time. Andre politikredse betaler lægerne per påbegyndt time, lægerne arbejder.
  • Andre steder har politiet lavet en lokalaftale, som giver læger timeløn for at tage blodprøver. Men skal lægen også besøge detentionen inden for samme time, betyder det en ekstraregning oven i timebetalingen for blodprøven.
  • Omkring hver syvende gang, der skal tages en blodprøve fra en potentiel spritbilist, foregår det på hospitalet. Her er der en vejledende minimumstakst, men ikke en fast øvre grænse for prisen. Det har betydet regninger til politiet på over 2.500 kroner for en enkelt blodprøve. Pengene går direkte til lægen.

Stor prisforskel fra politikreds til politikreds

Når prisen for lægeundersøgelse i detentionen bliver høj, skyldes det, at Østjyllands politi betaler per undersøgelse. Samme model følger andre politikredse, når det gælder detentionsbesøg og blodprøver ved trafikrazziaer. Resultatet kan være meget høje honorarer på kort tid.

Det gælder eksempelvis i Nordjylland, hvor politikredsen sidste betalte læger over 30.000 kroner for én nats arbejde med at tage blodprøver.

I andre politikredse som for eksempel København får lægen betaling per påbegyndt time for at undgå, at regninger løber løbsk.

Til gengæld skal Politiet i København også betale, selvom man ikke fanger nogen spritbilister. Det slipper man for ved stykpris betaling. På baggrund af de dokumenter som DR har fået aktindsigt i ser det dog ud til, at prisen i blandt andet Nordjylland kunne bringes ned, ved at ændre praksis.

Sådan er arbejdet i detentionen

Lægeundersøgelser i detentioner og fængsler består af mange ting. En af de store opgaver er at tilse fulde mennesker og stofmisbrugere og sikre sig, at de ikke fejler noget. Men lægen laver også lægeundersøgelser af psykisk syge og foretager en vurdering af, om de skal tvangsindlægges og andre opgaver.

- Det er en temmelig krævende opgave, der kræver en rutineret læge. Man har hele tiden i baghovedet, at man ikke vil ende på forsiden af Ekstra Bladet som den læge, der overså en lille blødning i hovedet, fortæller Tue Flindt Müller, formand for Attestudvalget i Lægeforeningen.

Han peger på, at læger ikke får penge for de dage, hvor de står standby. Her skal lægen være klar til hurtigt at rykke ud til politistationen.