Se listen: 20 virksomheder står bag en tredjedel af al energirelateret CO2-udledning

Fossilvirksomheder er de store 'klimaskurke', slår Guardian-afsløring fast.

20 virksomheder står for 35 procent af al CO2-udledningen, skriver The Guardian. (Foto: Peter Nicholls © Scanpix)

En tilbagevendende diskussion er, hvad man som enkeltperson kan gøre for at mindske den samlede CO2-udledning.

Holdningerne er mange og delte, men en ting er sikkert: Nogle virksomheder kan virkelig rykke på mængden af drivhusgasser i atmosfæren.

Den engelske avis The Guardian afslører nemlig, at 20 fossile brændstofsvirksomheder alene står for 35 procent af al energirelateret CO2- og metanudledning.

Energirelateret CO2-udledning er al udledning, der er forbundet med forbrænding af energi. Det står for cirka tre fjerdedele af al CO2-udledning på verdensplan.

Virksomheder bærer stort ansvar

The Guardian har i den grad sat sig for at finde de mest CO2-forurenende.

20 journalister har i et halvt år samarbejdet med Climate Accountability Institute i USA for at blotlægge, hvordan firmaerne bærer en stor del af ansvaret for den klimakrise, der truer menneskers fremtid på planeten.

De finder også, at virksomhederne er blevet ved med at udvide produktionen og dermed CO2-udledningen, selvom industrien længe har været opmærksom på de negative effekter på klimaet.

12 af de 20 virksomheder på listen er statsejede. Resten er multinationale firmaer.

Den virksomhed, der har udledt allermest, er Saudi Aramco, der er ejet af staten Saudi-Arabien. Virksomheden har alene stået for 4,38 procent af den samlede CO2-udledning.

Bag undersøgelsen

  • The Guardian har samarbejdet med førende forskere og NGO'er for at afsløre, hvordan de fossile brændstofsvirksomheder accelererer klimaforandringerne.

  • Undersøgelsen har involveret mere end 20 Guardian journalister, der har arbejdet over hele verden de sidste seks måneder.

  • Projektet fokuserer på, hvad virksomhederne har udvundet fra jorden, og de efterfølgende udledninger siden 1965.

  • Analysen er foretaget af Richard Heede fra Institute for Climate Accountability. Han har beregnet, hvor meget kulstof der udledes i hele forsyningskæden, fra udvinding til brug for forbrugere.

  • Kilde: The Guardian

Syv milliarder betaler for 20

En af verdens førende klimaforskere, Michael Mann, mener, at resultaterne kaster lys over, hvor stor en rolle fossile brændselsvirksomheder faktisk spiller i klimaforandringerne.

- Det er et stort moralsk svigt af vores politiske system, at vi har tilladt det at ske, siger Michael Mann til The Guardian.

Han opfordrer politikere til at skride til handling over for de forurenende virksomheder ved de kommende klimaforhandlinger i Chile i december.

- Den store tragedie ved klimakrisen er, at syv og en halv milliard mennesker skal betale prisen - i form af en forringet planet - så nogle forurenende interesser kan blive ved med at få rekordoverskud, siger han.

Fralægger sig ansvaret

For at undersøge hvor meget CO2 virksomhederne udleder, er der både blevet regnet på, hvor meget selve udvindingen af fossile brændstoffer sviner, og hvor meget det forurener, når det udvundne olie, gas og kul bliver brugt.

Undersøgelsen viser, at ti procent af udledningen fra de 20 virksomheder kom fra udvindingen af fossile brændstoffer. 90 procent kom fra brugen af dem - for eksempel af os forbrugere.

The Guardian har taget fat i virksomhederne. Syv af dem vendte tilbage.

Nogle af de syv svarede, at de ikke mener, at de er ansvarlige for, hvordan den olie, gas eller kul, som de udvinder, bliver brugt af forbrugerne.