Se listen: Disse universiteter giver flest 12-taller

En uddannelsesinstitutionen giver karakteren 12 knap hver femte gang.

Et arkivfoto fra Københavns Erhvervsakademi (KEA) fra 2015. KEA er den videregående uddannelse, hvor der bliver givet flest 12-taller. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

Der er gået inflation i karakteren 12 på de videregående uddannelser i Danmark.

Det er konklusionen på en undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har undersøgt karaktergivningen på alle videregående uddannelser fra 2007 til 2016 i forbindelse med, at man indførte den nye syvtrinsskala.

Forventningen var ved indførelsen, at topkarakteren 12 skulle gives i omkring 10 procent af tilfældene.

Men virkeligheden har vist sig at være en anden. På de videregående uddannelser har det nemlig vist sig, at helt op mod hver sjette karakter lyder på 12, og det skal nu undersøges præcis, hvordan der gives karakterer på uddannelsesinstitutioner i en ny rapport.

Det er dog ikke alle universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler, som deler ud af karakterer fra det helt højeste trin lige ofte.

For i ministeriets undersøgelse kan man se, at der næsten bliver givet en dobbelt så stor andel 12-taller på Københavns Erhvervsakademi som på Erhvervsakademi Dania.

Næsten en ud af fem karakterer på KEA i København er nemlig et 12-tal, mens det kun er hver tiende gang, at der bliver givet topkarakteren på erhvervsakademiet, der er beliggende fire steder i det midtjyske.

Rektorformand: De studerende er dygtige

I rapporten om karaktergivningen hæfter man sig ved, at der er en relativt stor spredning i forhold til hvor mange 12-taller, der bliver givet på de forskellige videregående uddannelser.

Konklusionen er dog klar:

Det skal undersøges, hvorfor der bliver givet en så stor andel af karakteren 12, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

- Konkret kan vi se, at der er stor forskel på hvordan de forskellige uddannelsesinstitutioner bruger skalaen. Nogle steder bliver der givet mange flere 12-taller end andre steder, uden at vi har en god forklaring, siger han i en skriftlig kommentar

Rapporten får dog ikke formanden for Rektorkollegiet, Anders Bjarklevs, alarmklokker til at ringe.

Han fortæller, at rapporten er spændende læsning, og at den selvfølgelig vil give anledning til overvejelser.

- Men i bund og grund må jeg sige, at vi måske kunne vælge at glæde os over, at det går godt. Det er en indikation af, at studerende i Danmark er dygtige og arbejder hårdt. Det er godt for vores samfund, at der bliver uddannet dygtige folk, der kan løfte samfundet fremadrettet, siger han.

I Uddannelses- og Forskningsministeriets rapport lyder det dog, at de højere karakter ikke skyldes 'en udvikling i studenterpopulationen'.

Omvendt peger rapporten på, at det øgede optag på de videregående uddannelser over de seneste 10 år har medført et øget optag af studerende, der har klaret sig mindre godt på deres gymnasiale uddannelse, og som har en mindre stærk social baggrund.

Og rent faktisk ville der have været en større inflation i de højere karakterer, hvis det ikke havde været tilfældet.

Se hele listen her over 12-taller her

 • De store universiteter

 • Aalborg – 14,9 procent

 • Aarhus – 14,9 procent

 • CBS - 14,3 procent

 • DTU 18,2 procent

 • IT Universitet – 18,3 procent

 • KU – 17,5 procent

 • RUC – 17,7 procent

 • SDU – 12,9 procent

 • Professionsbachelorer

 • DMJX – 12,3 procent

 • Professionshøjskolen Absalon – 16,9 procent

 • University College Lillebælt – 15,4 procent

 • Professionshøjskolen Metropol – 19,4 procent

 • University College Syddanmark – 16,5 procent

 • Professionshøjskolen UCC – 18,8 procent

 • University College Nordjylland – 13,7 procent

 • VIA University College – 16,9 procent

 • Erhvervsakademier

 • Erhvervsakademi Aarhus – 11,7 procent

 • Erhvervsakademi Dania – 10 procent

 • Erhvervsakademi Kolding – 11,1 procent

 • Erhvervsakademi MidtVest – 12,1 procent

 • Erhvervsakademi Sjælland – 13 procent

 • Erhvervsakademi SydVest. 11,8 procent

 • De resterende

 • Copenhagen Business Academy – 10,2 procent

 • Erhvervsakademiet Lillebælt – 12 procent

 • Københavns Erhvervsakademi – 19,6 procent

 • Arkitektskolen Aarhus – 12 procent

 • Designskolen Kolding – 15,7 procent

 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler – 18,8 procent

 • Aarhus Maskinmesterskole – 12,4 procent

 • Fredericia Maskinmesterskole – 13,7 procent

 • MARTEC - Maritime and Polytechnic University College – 11,5 procent

 • Marstal Navigationsskole – 11,6 procent

 • Maskinmesterskolen København – 11,1 procent

 • Svendborg International Maritime Academy – 15,8 procent