Se listen: Hvem tjener for meget?

Advokaten, tandlægen og psykologen topper listen over job, vi mener, der er for godt lønnet.

En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, afslører, at vi godt kan blive enige om, at nogle faggrupper tjener for meget og nogle for lidt. (© Colourbox)

Hvem tjener for meget, og hvem får for lidt i løn?

Ifølge Anders Drejer, professor i økonomi og ledelse ved Aalborg Universitet, findes der mange meninger om, hvem der har fortjent en slank eller fed lønkonto.

- Det har stor betydning for vores holdning til lønniveauet, hvis vi kan mærke en konkret værdi af jobbet i vores hverdag, siger han.

En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, afslører, at vi godt kan blive enige om, at nogle faggrupper tjener for meget og nogle for lidt.

I undersøgelsen har 2.046 danskere over 18 år vurderet ni forskellige job uden at få information om lønnen.

Alle satser om månedsløn, der er oplyst i de følgende afsnit, dækker over den gennemsnitlige indtægt per måned for nyuddannede (2014) inklusive pension, tillæg og værdi af personalegoder.

1. Advokaten

Vestre Landsret i Viborg behandler i disse dage en sag om swap-lån mellem Jyske Bank og Engskoven Andelsboligforening i Skødstrup. Her advokat for Engskoven Andelsboligforening : Thomas Schioldan, med talsmand Lund Poulsen (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 55.151 kroner.

Tjansen med at hjælpe klienter med juridiske problemer og føre retssager topper listen over job, som vi mener, er lidt for lukrative.

65 procent mener nemlig, at advokaten tjener for meget. Kun én procent synes, at de får for lidt i løn.

Der er lidt flere mænd end kvinder, der synes, at advokater tjener for meget.

-Alle elsker at hade advokater, siger Anders Drejer.

2. Tandlægen

Nyhed samt, minicase på at radikale kræver reform af brugerbetaling, så velhavende skal betale mere for f.eks. at gå til tandlæge, mens mindre velhavende skal slippe billigere. Her hos tandklinikken på Nørrebrogade 177. (Foto: © Jeppe Bjoern Vejloe, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 49.659 kroner.

Lige i hælene på advokaten er tandlægen.

58 procent mener, at tandlæger får for meget i løn for at fikse vores tænder. Her er det igen kun én procent i undersøgelsen, som synes, at de tjener for meget.

Det er specielt personer over 56 år og dem, der stemmer på rød blok, som synes, at tandlæger tjener for meget.

- Vi synes, at det er dyrt at gå til tandlæge. Derfor synes vi også, at de tjener for meget, forklarer Anders Drejer.

3. Psykologen

Parterapi: Psykolog. Modelfoto. Århus (Foto: © Flemming Krogh, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 36.499 kroner (privat praktiserende).

41 procent mener, at psykologer tjener for meget. Det udløser en tredjeplads til psykologen, der til daglig arbejder med at skabe balance i vores mentale tilstand.

35 procent i undersøgelsen synes, at lønniveauet er tilpas, og lidt flere mænd end kvinder har svaret, at psykologer tjener for meget.

- Der har været en del ballade omkring psykologer i medierne på det sidste. Derfor er svarene muligvis en måde, at straffe psykologernes faglighed.

4. Lægen

!!! KLAUSULERET TIL D. 26. DECEMBER 2015 !!! RB PLUS Fædrene overtager sønners fyrværkeriskader. Ritzau 23/12 2015 12.00.- - En rædselsnat på Rigshospitalet fik overlæge John Thygesen til at kaste sig ind i kampen mod nytårsskyts og for brugen af beskyttelsesbriller. // Overlæge John Thygesen er grand old man i kampen med fyrværkeriskader. Han er overlæge på øjenklinikken på Glostrup Hospital og den mest citerede læge om nytårsøjenskader de sidste 20 år. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: omkring 42.765 kroner (cand. med).

Vi møder lægen, når helbredet skranter, og når der opstår fysiske skavanker.

I undersøgelsen svarer 39 procent, at lægen tjener for meget, mens 44 procent synes lønniveauet er tilpas.

De unge er dog ikke helt enige. Blandt de 18 til 34 årige svarede kun 27 procent, at lægen tjener for meget, og 52 procent var tilfreds.

- Læger er nogle, vi traditionelt har meget tillid til. Og det kan for eksempel skyldes fordomme, at nogle mener, at læger tjener for meget, siger Anders Drejer.

5. Præsten

Præst Massoud Fouroozandeh - valgmenighedspræst. BT 180 grader. Her i Sct Hans Kirke. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 30.383 kroner

Ligesom lægen følger præsten også vores liv fra vugge til grav.

Men vi synes hverken, at jobbet er for godt eller dårligt lønnet. 42 procent mener, at lønnen er tilpas, og 36 procent har svaret 'ved ikke'.

Det kommer ikke bag på Anders Drejer.

- Vi kan ikke forholde os til jobbet. Få ved, hvad præsten får i løn, og hvad der forventes af jobbet, siger han.

6. Landmanden

Landmanden Ole medvirker i 'Landmand søger kærlighed'. Men han har en stor hemmelig, der overrasker de to kvinder, han har mødt gennem programmet. (Foto: © Fotograf Sonny Munk Carlsen, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 21.958 kroner (ekslusiv selvstændige landmænd).

Landmanden tjener for lidt.

Det mener 36 procent i undersøgelsen, stærkt efterfulgt af de 29 procent, som mener, at lønnen er tilpas.

Der er markant forskel på meningen om landmandens løn, når man ser på den politiske holdning blandt personerne i undersøgelsen. 44 procent i blå blok mener, at landmanden tjener for lidt, mens det kun er tilfældet for 28 procent i rød blok.

- Vi mener, at mange landmænd er i krise. Svaret er nok også et udtryk for, at kampagnerne, som landbruget har lanceret efter Ruslands boykot af danske varer, har virket, siger Anders Drejer.

7. Politibetjenten

RB Plus. Arkivfoto:Grænsekontrollen dræner politikredsene. Politiets tilstedeværelse ved grænserne mod Tyskland er nidoblet siden januar. Ti af landets 12 politikredse sender betjentene, men det koster på hjemmebanen. Demonstrationer ved den dansk-tyske grænse. Der var flere demonstrationer ved den dansk-tyske grænse lørdag. SIAD som er en gruppe, der er imod islamisme ønsker at grænsen bliver helt lukket. Sædvanen tro, var der også moddemonstrationer. Det kom til små sammenstød imellem politi og demonstranterne. Tysk politi besluttede at lukke grænsen i en periode for trafik ved Kruså-grænsen hvor demonstrationerne fandt sted. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 33.642 kroner.

Cirka halvdelen af os mener, at jobbet som lovens lange arm ikke er godt nok betalt. 30 procent mener, at lønnen er tilpas.

Blandt de 18 til 34 årige er det kun 37 procent, som mener, at politibetjenten tjener for lidt.

- Det er en faggruppe med et kæmpe ansvar. Derfor synes vi, at det er et vigtigt job, der bør aflønnes fornuftigt, siger Anders Drejer.

8. Pædagogen

Spanager Skole og Behandlingshjem. Leder Johan Bjerre. Elever: Daniel Hoffmann og Emmeli Reschke og pædagog Kelly Speldewinde (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 28.506 kroner.

Mennesket er i centrum i arbejdet som pædagog, specielt de helt små af slagsen.

45 procent mener, at pædagogen får for lidt for i løn for at tage sig af vores børn, når vi selv er på arbejde. 39 procent mener, at lønnen er tilpas.

Specielt kvinderne i undersøgelsen mener, at pædagoger tjener for lidt.

- Vi kan forholde os til jobbet, og pædagogen tager sig af vores kære små. Det skaber stor værdi, og vi synes, at det skal belønnes, siger Anders Drejer.

9. Sosu-assistenten

Grethe Poulsen på 70 år har været syg kastebold mellem plejehjem og hospital i Herlev. Det er hendes mand Frede Poulsen på 80 år utilfreds med og derfor er SHS Team sygeplejerske Anne Darmer Christensen tilkaldt. Fra venstre er det Grethe, Sosu-medhjælper Michael, sygeplejerske Anne og Grethes mand Frede. Fotograferet torsdag den 19. marts 2015. (Foto: © MATHIAS BOJESEN, Scanpix)

Månedsløn for nyuddannet: 29.283 kroner.

Social- og sundhedsassistenten indtager sidstepladsen over faggrupper, som vi mener, får for meget i løn.

Kun 1 procent mener, at sosu-assistenten tjener for meget, og 59 procent mener, at lønnen er lav. Det mener både mændene og kvinderne.

Blandt personerne i undersøgelsen, der stemmer på rød blok, mener 69 procent, at sosu-assistentens løn er for lav, mens det er tilfældet for 52 procent af dem, der stemmer på blå blok.

-Sosu-assistenten tager vores ældre i hånden, og det sætter vi pris på. Ligesom med pædagogen og politibetjenten synes vi, at det bør belønnes, siger Anders Drejer.

Lægelønnen, der er opgivet, er ændret fra en praktiserende læges løn på 70.000 til lønnen for en offentligt ansat cand. med.

Kilde: Ug.dk, som Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling står bag. Ministeriet oplyser, at tallene stammer fra Danmarks Statistik.

Artiklen er rettet 11. marts klokken 09.41: Tilføjelse af kildeangivelse og information om, hvad satserne om månedsløn dækker over.