SE MAILEN: Odense kommune lukker børnesager for at spare penge

Ledelsen i Odense Kommune beder i en mail socialrådgiverne lukke børnesager på grund af problemer med økonomien.

I mailen fra ledelsen i familie- og velfærdsafdelingen under Odense Kommune bliver socialrådgiverne bedt om at lukke hver femte børne- og ungesag, så kommunen kan spare penge.

29. juni 2015 08:34

Kære medarbejdere.

Som jeg orienterede om sidste torsdag for jer alle sammen, så har Borgmesterforvaltningen og Børne- og Ungeudvalget truffet beslutning om budgetoverholdelse. De sender et klart og tydeligt signal til os alle om, at budgettet skal overholdelse, og som konsekvens heraf et ændret serviceniveau for borgerne.

Det har medført, at ledelsen i Familie og Velfærd har set sig nødsaget til at finde nogle måder, der kan begrænse budgetoverskridelserne, blandt andet i form af de nylige afskedigelser, men også at kigge på de eksisterende børne- og ungesager. Det er derfor besluttet, at der samlet i CIBU og i BUR skal lukkes ca. 20 % (ca. 5 sager på hver sagsstamme) af de forebyggende sager (både internt og eksternt) med virkning fra 1. september 2015. Det er bestemt ikke en nem øvelse, men en øvelse der skal og er nødvendig at lave. Jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp kan løse den.

Medarbejderne i CIBU er ligeledes blevet orienteret om det samme, hvilket betyder at målet for myndighed og udfører er det samme.

Opgaven er at finde ca. 20% (ca. 5 sager på hver sagsstamme) af de sager på det forebyggende område, hvor der er en foranstaltning iværksat, der enten løses af ekstern eller intern leverandør og som kan lukkes ud fra kriterierne:

Manglende progression – manglende motivation – eller der hvor foranstaltningen er tæt på afslutning/i et forventet kortvarigt vedligeholdelsesforløb.

I bedes mandag og tirsdag i denne uge prioritere tid til, at finde de sager som opfylder kriterierne, og orientere jeres nærmeste leder om, hvilke sager det drejer sig om. Tilbagemeldingen til lederne skal ske tirsdag senest kl. 12.00.

Når de ca. 5 sager på sagsstammen er udpeget, vil den pågældende afsnitsleder påtegne en afgørelse / standardskrivelse, som er udarbejdet af ledelsen. Denne fremsendes til familierne. Det er dermed den pågældende afsnitsleder, som tager ansvar for passiveringerne.

Hvis I har spørgsmål til processen eller har brug for at drøfte det med ledelsen, står jeres nærmeste ledere til rådighed.

Med venlig hilsen

XXX

Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen

Familie og Velfærd

Facebook
Twitter