Se om der er sprøjtemidler i din drikkevandsboring

Siden 2005 er der sket en firedobling af antaller af vandprøver, som indeholder rester af sprøjtegifte.

22 tons koncentreret bentazon. Så meget blev der i 2009 solgt til landbruget. Det viser Miljøstyrelsens seneste tal.

Bentazon er en sprøjtegift, som landbruget bruger til at bekæmpe ukrudt i bl.a. majs, græs og ærter, og det burde ikke kunne findes i drikkevandet.

Regeringens strategi er nemlig, at landbruget kun må bruge sprøjtemidler, der ikke kan nå ned til grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdien.

- Godkendte pesticider skal ikke udvaskes til grundvandet over grænseværdien, hedder det således i regeringens Grøn Vækst Plan fra 2009.

Flere godkendte stoffer i drikkevandet

Men det gør de godkendte sprøjtegifte. Og det er ikke bare Bentazon, der når ned i drikkevandet. Det gør også stoffer som dichlorprop, MCPA og mechlorprop.

Ifølge GEUS fandt man i 2005 godkendte sprøjtegifte i 0.3 pct af boringskontrollerne. Tre år senere - i 2008 - var det tal firedoblet til 1.2 procent.

Hans Jørgen Albrechtsen fra DTU forsker i, hvordan sprøjtemidler når vores grundvand, og han siger:

- Når man finder pesticider i grundvandet, er det et udtryk for, at de tiltag, man har lavet med godkendelse og restriktioner, ikke er tilstrækkelige til at forhindre en grundvandsforurening.

Vandværkernes forening Danva har gennemgået de seneste analyser fra alle landets drikkevandsboringer. Gennemgangen viser, at flere tilladte sprøjtemidler findes i drikkevandsboringer over hele Danmark.

Danva: Der er ikke sket noget som helst

De mange forurenede drikkevandsboringer frustrerer direktøren for Danva, Carl-Emil Lassen:

- Vi har igen og igen stillet krav til skiftende miljøministre gennem de sidste 10 år. Vi har stillet krav til ministeriet om at de skal beskytte det danske drikkevand. Der er ikke sket noget som helst, siger han til DR Nyheder.

Allerede for et år siden lavede DR Nyheder historien om, at sprøjtemidlet bentazon forurener vores drikkevand. Dengang sagde miljøminister, Karen Ellemann:

- Jeg vil bede Miljøstyrelsen om at kigge nærmere på det her stof - er der tale om, at vi skal arbejde for et forbud af det her stof.

Men ministeren har ikke forbudt bentazon, og nu findes det endnu flere steder.