Se papirerne her: USA brugte 'det gode selskab' til at presse Danmark

Aktindsigter viser, at Danmark i årevis har været en central del af aflytningsaftalen 'det gode selskab'. Dokumenterne viser at USA brugte aftalen til at true den danske regering ind på linje.

Citat fra aktindsigtsdokument. Billedbehandlet af DR. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

DR's Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i en række dokumenter, der løfter lidt af sløret for hvor tæt Danmark samarbejder med USA om aflytninger. I Danmark kaldes samarbejdsaftalen for 'det gode selskab'.

Se dokumenter og udsnit her.

Notat om krypteringspolitik, dateret 23. november 1999. (klassificeret "Til tjenestebrug")

Notatet handler om en aftale om restriktion på eksport af kryptering. Notatet er skrevet i Forsvarsministeriet, der anbefaler at regeringen følger en meget restriktiv linje over for kryptering.

Side 4 beskrives det hvordan Danmark 'fortsat kunne samarbejde med de lande, som vi traditionelt har et nært sikkerhedspolitisk samarbejde med (benævnt 'det gode selskab')."

'En sådan konsekvent linie fra dansk side vil muliggøre fortsat konstruktiv dansk deltagelse i kredsen af lande, der tilhører det gode selskab.'

Notatet viser, at Forsvarets Efterretningstjeneste er i et afhængighedsforhold til USA omkring aflytninger.

'I forlængelse heraf skal det fremhæves, at Forsvarets Efterretningstjenestes mulighed for også fremover at kunne tilbyde effektiv støtte til løsning af kryptologiske opgaver i væsentlig grad baserer sig på, at tjenesten har mulighed for at få teknisk støtte til forcering fra samarbejdspartnere i lande, som Danmark har et meget nært efterretningsmæssigt samarbejde med.'

Covernoten indeholder et oplæg til departementschef i Erhvervsministeriet Jørgen Rosted til en diskussion med departementschef Knud Larsen, Forskningsministeriet.

De to ministerier repræsenterede på det tidspunkt, i modsætning til justits- og forsvarsministeriet, en liberal holdning til kryptering. Covernoten indeholder en kopi af notatet fra Forsvarsministeriet om krypteringspolitikken, tilføjet håndskrevne bemærkninger. Det fremgår af de håndskrevne noter, at man i Erhvervsministeriet i 1998 ikke mener, at der er lovgrundlag for Forsvarets Efterretningstjenestes samarbejde med andre landes efterretningstjenester om teknisk støtte: ”Den mest hensigtsmæssige løsning vil være, at denne tekniske støtte baseres på ny lovgivning,” står der i noterne til departementschef Jørgen Rosted.

'Efterretningstjenesterne vil ikke afvise, at de har visse tekniske muligheder for at identificere ulovlige overførsler via internettet.'

Notat fra Handelspolitisk kontor 11. januar 1999 (Klassificeret "fortroligt". Udsnit)

USA-krav: Dansk politik skulle 'ændres i en mere restriktiv retning, som tog større hensyn til sikkerhedspolitiske hensyn ved at give bedre muligheder for overvågning af krypteret kommunikation.'

Notat fra Handelspolitisk kontor 11. januar 1999 (Klassificeret "fortroligt", Udsnit)

USA udøvede 'et betydeligt pres'.

Se hele aktindsigten her

Aktindsigt til DR fra Erhvervs- og vækstministeriet om sagen vedrørende restriktionereksport af kryptering.