Se video: Bestemmer dit BMI, om du er sund eller ej?

Der er ikke et entydigt svar på, om sundhed afhænger af BMI. Alligevel bruges metoden flittigt.

BMI er en metode, som vi ofte bruger til at finde ud af, om vi er for tynde, tykke eller lige tilpas.

Men hvad betyder BMI overhovedet, og hvad siger den om din sundhed? Det giver vi svaret på her og i videoen oven over.

Hvad er BMI?

Kort fortalt står BMI for Body Mass Index og er en matematisk formel, som udregner, hvor på vægtskalaen en person ligger.

Skalaen består af fire forskellige vægtgrupper:

  • BMI under 18,5 = undervægtig.

  • BMI mellem 18,5-25 = normalvægtig.

  • BMI mellem 25-30 = overvægtig.

  • BMI over 30 = svær overvægtig.

Hvor man hører til i vægtkategorierne, udregnes ved at dividere personens vægt i kilogram med personens højde i anden (BMI = kg/m²).

Hvad siger BMI om ens sundhed?

Ens BMI-måling kan ikke nødvendigvis måle, om man er sund eller usund. I de fleste tilfælde er BMI-målingen dog et rigtig godt redskab til at få et overordnet billede af, om der eksisterer et vægtproblem hos et individ eller i en befolkningsgruppe.

Faktorer som alder, køn, etnicitet og muskelmasse spiller også ind i det overordnede sundhedsbillede.

Du kan for eksempel sagtens falde ind i kategorien overvægtig, selvom du har markerede mavemuskler eller falde ind under kategorien undervægtig, hvis du er meget høj og er normalt bygget.

Sundhed afhænger altså også af, om man har en høj muskelmasse eller en høj fedtmasse.

Halvdelen af voksne danskere er overvægtige

Sundhedsstyrelsen har i Den Nationale Sundhedsprofil 2017 taget en temperaturmåling på danskernes sundhed. Den viser, at antallet af voksne danskere med moderat eller svær overvægt er steget fra knap 47 procent i 2010 til 51 procent i 2017.

Det er nu over halvdelen af danskerne, der kategoriseres som overvægtige.

Kategorien med svært overvægtige er også steget, så det nu er hver sjette dansker, som har en BMI på over 30. Det svarer til knap 17 procent af den voksne befolkning i Danmark.