Seks ud af 10 flygtninge bliver placeret i midlertidige boliger

Kommunerne har svært ved at finde permanente boliger - og det kan være skidt for integrationen, mener både kommunerne selv og Dansk Flygtningehjælp.

I Næstved finder kommunen plads til op mod 77 nytilkomne flygtninge ved at opsætte pavilloner. (Foto: Bardur Thomsen © dr)

Kommunerne skal i år tage imod omkring 12.000 helt nye borgere: Det er de flygtninge, der har fået asyl og nu skal i gang med et liv i Danmark. De skal lære sproget, forberede sig på at tage et job – og have et sted at bo.

Men i år har kommunerne så svært ved at finde almindelige boliger til flygtningene, at seks ud af ti af de nytilkomne flygtninge er blevet placeret i en midlertidig bolig.

Det viser en rundspørge til landets kommuner, som DR Nyheder har foretaget.

- Der kommer jo ikke boliger op af jorden, fordi der kommer flygtninge. Og hvis man ikke har almindelige boliger, så er man nødt til at lave midlertidige boliger siger Martin Damm, formand for KL og borgmester i Kalundborg.

Loven kræver permanent bolig hurtigst muligt

Integrationsloven kræver, at kommunerne finder en permanent bolig til flygtningene hurtigst muligt.

Men manglen på permanente boliger, der er til at betale, gør, at flygtninge nu kan komme til at bo i de midlertidige boliger i lang tid.

- På den måde får man samlet flygtninge på det samme sted i en længere periode, og det gavner ikke integrationen, siger Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening.

Der er ingen regler for, hvor længe en bolig kan være midlertidig. Kommunerne har til opgave at gennemføre et treårigt integrationsforløb for hver enkelt flygtning. Først derefter kan flygtninge frit flytte til en anden kommune.

Kollegier, pavilloner og gamle hoteller

Kreativiteten er stor, når det handler om at finde husly til flygtninge. Kommuner ombygger gamle skoler og børnehaver, de annoncerer efter værelser hos private og de køber eller lejer sig ind i store, ubrugte byggerier.

Eksemplerne er talrige:

I Faxe Kommune har man købt et gammel kollegium, hvor omkring 110 flygtninge kan få husly. Aalborg Kommune forhandler om at leje et hotel med plads til 125 flygtninge og i Næstved har kommunen opsat pavilloner, der kan skal huse 60 flygtninge.

Samuel Mogos fra Eritrea bor sammen med en gruppe andre flygtninge fra hjemlandet på et tidligere kollegium i Haslev. Kollegiet skal huse 110 flygtninge. (Foto: Bardur Thomsen © dr)

Men de midlertidige boliger kan være en bremse for, at flygtninge integrerer sig i det danske samfund, mener Dansk Flygtningehjælp.

- Det vigtigste er selvfølgelig, at de har et sted at bo. Men den tryghed og sikkerhed, der er i at have sit eget sted at bo, som man er sikker på på lang sigt, er afgørende for deres integration, siger Anette Christoffersen.

KL: Mini-ghettoer gavner ikke integrationen

Hans Skifter Anders, der er adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, bakker op om Dansk Flygtningehjælps bekymring.

- Jo tidligere de (flygtningene, red.) kommer i gang med et normalt liv, jo bedre. Og jo længere de går og føler sig interneret et sted, jo længere vil der gå før de begynder at tage deres liv i Danmark alvorligt, siger han.

Det er meget forskelligt, hvor længe de nytilkomne flygtninge bor i de midlertidige boliger. Nogle kommer videre efter få måneder, andre bor i midlertidig indkvartering i flere år.

- Det gavner jo ikke integrationen at lave sådan nogle mini-ghettoer. Men alternativet er, at de ikke har tag over hovedet, siger Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening. (Foto: Andreas Kure © dr)

I KL er formanden enig i, at det ikke er gavnligt for integrationen, hvis flygtninge skal opholde sig lang tid i midlertidig indkvartering, hvor der kun bor andre flygtninge.

- Det gavner jo ikke integrationen at lave sådan nogle mini-ghettoer. Men alternativet er, at de ikke har tag over hovedet. Så er det det nødvendige at gøre – men ikke det optimale, siger Martin Damm.

Han understreger dog, at midlertidige boliger kan være helt fine for flygtninge i en kortere periode.

Se mere om problemstillingen i 21 Søndag kl. 21.00 på DR1

Facebook
Twitter