Seksuelt misbrugte venter på hjælp i op til tre år: 'Følelsesmæssigt er de tilbage i helvede'

Flere års ventetid på hjælp kan forværre symptomerne hos voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug som børn.

Voksne, der som børn har været udsat for seksuelle overgreb, skal vente mellem to og tre år på specialiseret hjælp. Den lange ventetid kan sætte deres liv stå og føre til en forværring af deres senfølger som angst og depression, fortæller Eva Siersted Markussen, der er psykolog og faglig leder på Center for Seksuelt Misbrugtes afdeling i Syddanmark. Illustration: DR Grafik

Tidligere fremgik det af grafikken, at center for Seksuelt Misbrugte Syd havde 393 personer på venteliste i 2018 og 593 i 2022. De tal var forkerte og grafikken er nu rettet til med de korrekte tal.

Danskere, der er blevet seksuelt misbrugte som børn, kan risikere at vente i op til tre år, før de får hjælp til at bearbejde traumerne.

Det viser tal fra Center for Seksuelt Misbrugte, der er et gratis behandlingstilbud for voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Ifølge Eva Siersted Markussen, der er psykolog og faglig leder på Center for Seksuelt Misbrugtes afdeling i Syddanmark, kan det have store konsekvenser, at de ikke kan få hjælp, når de beder om den, siger hun.

- Mange har oplevet svigt i deres liv – både fra de voksne, der skulle passe på dem som børn, men også fra systemet. Så når de endelig har fundet modet til at bede om hjælp og bliver mødt af de her lange ventelister, oplever de igen et svigt fra systemet. Vi ser desværre, at det kan forværre deres symptomer.

Mange voksne med senfølger efter seksuel misbrug i barndommen kæmper med psykiske sygdomme som angst, depression og PTSD. Og selvom de kan få hjælp i andre dele af sundhedsvæsenet, så er Center for Seksuelt Misbrugte det største og mest specialiserede tilbud på området i Danmark.

Ventetid river op i gamle traumer

Landsforeningen Spor er en interesseorganisation for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Forperson Helle Cleo Borrowman mener også, at den lange ventetid er problematisk, fordi det river op i gamle traumer.

- De ryger ind i den følelse af magtesløshed, de også havde som børn. Følelsesmæssigt er de tilbage i helvede, og det gør bare, at ens liv bliver endnu sværere, end det var før, siger hun.

Minister vil ansætte mere personale

Socialminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), anerkender udfordringen hos Center for Seksuelt Misbrugte. Derfor har regeringen sat ekstra penge af til at få ventelisterne ned, så flere hurtigere kan komme i behandling, oplyser hun til DR.

- Resultatet er jo, at de mennesker, der ikke får hjælp, udvikler eksempelvis angst og depressioner. Så jo tidligere vi får grebet de mennesker, jo bedre liv får de - og jo bedre kan det svare sig for os som samfund. Så vi går benhårdt efter at få ventetiderne ned, siger ministeren til DR.

I år kan centrene samlet søge 25,8 millioner kroner fra satspuljen. Det er næsten dobbelt så mange penge, som de har kunnet søge de forgangne år.

Pengene skal blandt andet bruges til at ansætte mere personale, lyder det fra ministeren. Og hun forventer, at den ekstra pose penge er så stor, at ventetiden vil falde markant.

- Min ambition er at få ventetiderne bragt gevaldigt ned. Og jeg vil gerne kunne se det af tallene allerede næste år, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

I følge regeringens udspil til finansloven, vil centrene dog få færre penge de kommende år, fordi den nuværende pulje forsvinder.

Der er brug for højere faste beløb

Center for Seksuelt Misbrugte er en selvejende institution, som staten betaler et fast beløb til hvert år. Derudover drives centrene af penge fra puljer, der skal søges på ny hver gang, de udløber.

Eva Siersted Markussen, der er psykolog og faglig leder på Center for Seksuelt Misbrugtes afdeling i Syddanmark, er glad for udsigten til en ekstra pose penge, men der er brug for, at der kommer et fast beløb, der er højere end det er i dag, for at løse problemet, siger hun.

- Det er en dejlig saltvandsindsprøjtning, men vi har også brug for en øget grundbevilling, så vi kan lave en mere langsigtet plan for at få ventetiden ned.

Ifølge ministeren er der noget på vej på den front. Og det er hendes ønske, at der bliver behandlet mange flere mennesker, end der gør i dag – samtidig med at ventetiden bliver kortere.

- Jeg har sat et arbejde i gang i ministeriet, hvor vi ser på, hvordan vi kan få de midlertidige bevillinger lagt over i mere faste bånd. Vi skal gøre flere ting på én gang, ellers kommer vi ikke ventetiderne til livs, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Ifølge Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet har 100.000 danskere været udsat for seksuelle overgreb, og 60.000 af dem har behov for behandling.