Seniorer: Afskaf helt lægetjek for kørekort

Danske Seniorer og Ældresagen vil helt have droppet lægetjek, når kørekortet skal fornys.

Ældresagen er glad for at regeringen vil sætte aldersgrænsen op. Men man skulle helst droppe lægetjek, siger souschef Jens Højgaard. (Foto: Ældresagen)

Det giver slet ikke mening, at ældre skal gå til lægetjek for at få fornyet kørekortet. De ved bedst selv, hvornår de ikke længere er sikre i trafikken.

Sådan lyder det fra ældreorganisationerne Ældresagen og Danske Seniorer, efter regeringen har meldt, at den vil hæve aldersgrænsen for de obligatoriske lægetjek fra 70 til 75 år. Begge organisationer er positive over for initiativet, men de vil helst have regeringen til at tage skridtet fuldt ud.

- Vi går klart ind for, at det helt skal afskaffes, for det har ikke noget formål. Alle undersøgelser viser, at vi sagtens kunne afskaffe det uden at slække på færdselssikkerheden, siger landsformand for Danske Seniorer, Jørgen Fischer.

Hellere love, at man kan køre

Ældreorganisationerne vil helst have en model som den, man har i Sverige. Her afgiver man en tro-og-love erklæring om, at man føler sig i stand til at køre bil.

- Jeg har stor tillid til, at de ældre mennesker selv er klar over, hvornår de skal stoppe med at køre bil. Og det gør de heldigvis i stor udstrækning. Desuden har man familiemedlemmer, som holder øje med én, siger Jørgen Fischer.

Men risikerer man ikke, at ældre mennesker, som ikke er egnet til at køre bil, fortsætter?

- Der er jo også ældre mennesker, som impliceres i færdselsuheld, selvom de har været til lægetjek. Så bare fordi man har været til tjek, er det jo ingen garanti for, at man undgår færdselsuheld.

Skal ikke gælde for demente

At lægetjekket droppes skal dog ikke betyde, at enhver skal kunne køre bil så længe de vil, under streger Ældresagen. Der skal være grænser, når folk bliver syge.

- Hvis man er dement eller af anden årsag ikke kan køre bil, så skal man selvfølgelig ikke gøre det, men den trafiksikkerhed kan man opnå på andre måder end en aldersgrænse, siger souchef i Ældresagen Jens Højgaard.

I Sverige er det for eksempel den enkelte læges pligt at gribe ind, hvis en partient lider af en sygdom, som gør vedkommende ude af stand til at køre.

S: Dårlig idé

Det har regeringen dog ingen aktuelle planer om, lyder det fra Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen.

- Selvom de ældre er langt friskere end tidligere, så ved vi, at alderen sætter sine spor. Derfor vil vi gerne holde fast i grænsen på 75 år, så vi ved, at vi ikke sender nogen ud på vores veje, som kan være til fare for andre, siger hun.

Venstre vil have analyse

Hos Venstre er man mere positive over for at droppe lægetjekket. Men først når det er fastslået, at det ikke går ud over trafiksikkerheden.

- Vi er villige til at se på, om man skal gå endnu videre end de 75 år. Vi vil gerne have analyseret, om vi skal have svenske tilstande, hvor enhver er forpligtet til at gå til lægen, hvis man føler sig sløj, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk