Seruminstitut: Antallet af nye MRSA-tilfælde sætter rekord

Sidste år var der herhjemme det hidtil højeste antal nyregistrerede MRSA-tilfælde.

Statens Serum Institut kalder stigningen i nye MRSA-tilfælde på 20 procent for "markant". (Foto: FABRIZIO BENSCH © Scanpix)

Flere bliver testet positiv for resistente MRSA-bakterier.

Efter et lille ophold i kurvens stigning i 2015, så er der sket en markant forøgelse af nye MRSA-tilfælde i 2016, lyder det fra Statens Serum Institut.

- Antallet af personer, der i 2016 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), steg markant i forhold til antallet i 2015, skriver Statens Serum Institut i sit nyhedsbrev EPI-NYT.

I 2016 blev der registreret 3.550 nye tilfælde. Året forinden var tallet 2.973.

Der er dermed tale om en stigning på næsten 20 procent, som er det hidtil højeste antal nyregistrerede MRSA-tilfælde, siden der blev indført meldepligt for MRSA tilbage i 2006.

Statens Serum Institut skriver i nyhedsbrevet, at omkring 80 procent af MRSA-tilfældene er blevet erhvervet i Danmark, mens der i omkring 20 procent af tilfældene er tale om smitte fra udlandet.

To årsager til stigning

Det er særligt to typer af tilfælde, som står bag den samlede stigning i antallet af personer, som har fået konstateret smitten for første gang.

Dels er antallet af "importerede tilfælde" - altså personer, som kommer til Danmark med MRSA - steget kraftigt i 2016. Det skyldes en stigning i antallet af MRSA-tilfælde blandt asylansøgere.

- Det anbefales derfor, at asylansøgere, der bor eller har boet i asylcentre inden for de seneste 6 måneder, undersøges for MRSA-bærertilstand ved kontakt til sygehuse, skriver EPI-NYT.

Derudover har stigningen været drevet af såkaldte "samfundserhvervede tilfælde", hvilket dækker over en række forskellige forhold. Det kan være tilfælde, hvor den smittede inden for de seneste 12 måneder har haft kontakt til et sygehus og/eller et plejehjem.

Det dækker dog også over personer, som har haft kontakt til personer med MRSA. Og endelig tilfælde, hvor det ikke står klart, hvordan eller hvor de har været eksponeret for MRSA.

Der har også været en en lille stigning i antallet af husdyr-MRSA - den såkaldte resistente svinebakterie CC398 - sidste år.

Husdyr-tilfældene var sidste år 1.249 mod 1.173 i 2015. Den mindre stigning kan dog skyldes, at mange af de personer, der kan have fået bakterien gennem svinelandbrug, allerede er undersøgt i andre år og dermed ikke tæller med som nye tilfælde i statistikken.

- Andelen af de samlede MRSA-tilfælde er dog let faldende fra 2015, og stagnerende siden 2014. Dette skyldes formentlig, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte, skriver Statens Serum Institut.

Til gengæld er antallet af personer, der smittes under indlæggelse på hospitalerne fortsat lav. Kun 43 blev smittet ved indlæggelser mod 40 i 2015.

- Der var i 2016 fortsat en meget lav forekomst af hospitalserhvervet MRSA, hvilket viser, at de danske nationale MRSA-retningslinjer fungerer efter hensigten, skriver Statens Serum Institut.

Problemet med MRSA

  • MRSA er en stafylokok-bakterie, der er blevet modstandsdygtig over for de over for en række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker.

  • De fleste, som bliver smittet af MRSA, er raske smittebærere, der ikke mærker noget til bakterien.

  • MRSA kan dog føre til infektioner, og fordi bakterien er resistent over for en række antibiotika – f.eks. penicillin – kan det være svært at behandle.

  • Raske personer med MRSA har en lille risiko for at blive alvorligt syge, men bakterien kan dog føre til generende betændelser, som for eksempel bylder og børnesår.

  • For personer, der allerede er syge eller svækkede, kan MRSA føre til mere alvorlige infektioner, som f.eks. lungebetændelse eller blodforgiftning.

  • MRSA findes ligesom andre stafylokokbakterier på huden - ofte i næsen, halsen og omkring kønsorganer og smitter ved kontakt.

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at de fundne tilfælde af MRSA-bakterier er multiresistente. Det kan dog ikke fastslås, om alle de fundne tilfælde kan betegnes som multiresistente.

Facebook
Twitter