Seruminstitut under pres for privatisering

Statens Serum Institut er under pres for at opgive sit monopol på at producere blod og vacciner på det danske marked. Instituttets administrerende direktør går ind for, at instituttet privatiseres og mener, at virksomheden kan være op til fem millarder kroner værd.

Statens Serum Institut (

SSI
) er under et voldsomt pres for atopgive sit monopol på blodprodukter og
vacciner
på det danskemarked, og dermed acceptere en delvis privatisering af sinvirksomhed, skriver Børsen.

Det koster så mange penge at producere blod, at der kan være enide i at privatisere instituttet. I 1998 tabte

SSI
13,5 millonerkroner, og sidste år var tabet 21,5 milloner kroner. Om kort tidskal instituttets forretningsområde vurderes, og en ny model kanblive at sætte instituttet helt eller delvist på
aktier
, mener denadministrerende direktør, Nils Strandberg Pedersen.

Presset er også opstået, fordi syv internationaleblod-producerende virksomheder sidste år sagsøgte den danske stat.De mener ikke, at markedet er frit i Danmark, og de er derforutilfredse med Serumistituttets monopol på at producere og anvendeblodprodukter i Danmark.

Europa-Kommissionen
har i en udtalelse klart støttet sagsøgerne,og staten står ifølge flere eksperter til et klart nederlag.

Derfor arbejder man fra statens side nu på at slippe ud af sagenved at afhænde den del af Seruminstituttet, der har medblodproduktione at gøre.

SSI
's administrerende direktør, Nils Strandberg, mener, at etselvstændigt produktionsselskab som producerer
vaccine
samtinstituttets know-how vil værel mellem tre og fem millarder kronerværd.

I første omgang kan der formentlig blive tale om en omdannelsetil aktieselskab af den produktionsmæssige del af instituttet, mensde samfundsmæssige opgaver med overvågning og smittebeskyttelsebevares i offentligt regi.

Den fremtidige ejermodel vurderes inden årsskiftet.

Facebook
Twitter