Sexmisbrugt ung kvinde fik hjælp til at dø

Har man ret til aktiv dødshjælp, når man primært lider psykisk? Det mener man i Holland, hvor 56 mennesker med psykisk sygdom sidste år fik hjælp til aktiv dødshjælp.

Mere end 5.500 hollændere fik aktiv dødshjælp i 2015. En lille - men stigende del - af dem, der modtog aktiv dødshjælp i Holland fik hjælp til at ende livet på grund psykisk sygdom. (Foto: Mads Rafte Hein © (c) DR)

I Holland har man åbnet op for, at psykisk syge kan få dødshjælp. Antallet af mennesker, der får dødshjælp på grund af forskellige psykiske lidelser er trods det forholdsvis lille antal dog steget fra at udgøre bare 13 personer i 2011 til 56 i 2015.

En udvikling, der vækker bekymring hos medlem af Etisk Råd i Danmark, Thomas Ploug.

- Det er en glidebane, at man er gået fra én sygdomskategori til nu at introducere aktiv dødshjælp til folk som ikke er dødeligt syge, som ikke er uhelbredelige og hvor de ikke vil dø inden for en overskuelig fremtid, siger Thomas Ploug.

Han fremhæver, at eksempelvis depressioner ikke er en dødelig sygdom, men i mange tilfælde kan behandles.

Ung kvinde uhelbredelig psykisk syg

I Holland er debatten om aktiv dødshjælp til mennesker, der lider af en psykisk sygdom og ikke af en fysisk, uhelbredelig lidelse, aktualiseret af en tragisk historie om en ung kvinde i 20’erne.

Hun led under de psykiske følgevirkninger af, at hun blev misbrugt som barn. Kvinden fik i 2015 en dødelig indsprøjtning efter at læger og psykiatere havde vurderet, at hendes psykiske lidelser var uhelbredelige.

Kvinden bad for to år siden selv sin læge om at undersøge om det var muligt at få dødshjælp.

Hun led ifølge de hollandske sundhedsmyndigheders rapport om sagen af kronisk depression, kroniske selvmordstanker, selvlemlæstelse, tvangstanker, tvangshandlinger, anoreksi og hallucinationer.

Alt sammen som følge af, at hun havde været udsat for groft misbrug fra hun var fem til 15 år gammel.

Kvinden var i forskellige former for terapi, herunder intensiv medicinsk behandling.

Anoreksien førte til fysiske lidelser

På grund af hendes psykiske lidelser fik hun også fysiske komplikationer. Som følge af anoreksien fik hun sondemad, havde kronisk blodmangel og nedsat nyrefunktion.

Efter at have anmodet om dødshjælp blev kvinden vurderet af flere læger og psykiatere, der nåede konklusionen, at der ikke var andre behandlingsmuligheder til stede, og at der ikke var udsigt til at forbedre hendes livskvalitet.

Derfor blev det besluttet at bevilge dødshjælp til kvinden, der fik en dødelig indsprøjtning i overensstemmelse med de hollandske retningslinjer.

Fortaler for retten til aktiv dødshjælp, Ritt Bjerregaard, mener, at de hollandske myndigheder gjorde det rigtige ved at hjælpe den unge kvinde til dø.

- Jeg håber selvfølgelig, at den unge kvinde har fået tilbudt al den behandling hun kan. Men jeg synes klart, at hun skal have ret til at vælge at få aktiv dødshjælp, hvis hun selv vurderer, at hun ikke ser nogen mulighed for at fortsætte livet, siger tidligere EU-kommissær og minister fra Socialdemokraterne, Ritt Bjerregaard til DR.