Sexovergreb mod søskende er tabu

Børn og unges sexovergreb mod søskende er både et tabubelagt og overset problem. Siden 2003 er der registreret 86 ofre for søskendeincest.

Børn og unges seksuelle overgreb mod søskende er ofte tabu, og der er brug for at tage problemet alvorligt, mener Janus Centret, der behandler unge krænkere. (© Colourbox)

Seksuelle krænkelser mod børn handler ikke kun om pædofile, der misbruger børn, der er også tale om sexovergreb begået af søskende.

Janus Centret, der behandler børn og unge med krænkeradfærd, konkluderer i en ny opgørelse, at det er et tabubelagt og overset problem.

Siden 2003 har 73 patienter i alderen 8-17 år forgrebet sig på deres søskende, og i alt har centret registreret 86 ofre.

Ifølge centerleder Mimi Strange går det ud over søskende i hver 4. tilfælde, hvor børn og unge forgriber sig på børn.

Mere alvorlige sager- Søskende bliver udsat for flere overgreb end de andre, overgrebene står på i længere tid, de er mere alvorlige, og der kan være tale om alt fra berøring til samleje, siger hun.

Overgrebene strækker sig ofte over måneder og i nogle tilfælde år, og op mod halvdelen af sagerne betegnes som alvorlige.

- Tit er ofrene klar over, at hvis det kommer frem, vil det blive alvorligt for hele familien, og derfor holder de endnu længere på hemmeligheden, siger Mimi Strange.

Involverer hele familienHun mener, at der er behov for at tage søskendeincest mere alvorligt.

- Det involverer jo også andre søskende i familien, og det involverer forældrene. Så det er vældig vigtigt, at man laver en samlet indsats i de her sager, siger hun.

Ifølge opgørelsen fra Janus Centret bliver halvdelen af overgrebene begået mod biologiske søskende, mens den anden halvdel bliver begået mod halvsøskende og stedsøskende.

Facebook
Twitter