SF: Højst 40 km/t i centrum

Mange ønsker lavere hastigheder i byerne, og det samme mener SF. Partiet vil i efteråret foreslå farten nedsat til 40 km/t i centrum.

Mange ønsker, at bilernes hastighed bliver sat ned i centrum.

Syv ud af ti danskere efterlyser lavere fartgrænser i byerne.

Det viser en meningsmåling, som Megafon har lavet for Politiken og TV2 Nyhederne.

Det er i de større byer, på strækninger med mange cyklister og fodgængere, at danskerne vil have bilisterne til at køre under 50 km i timen.

Sikkert for gående og cyklister

Og SF er helt med på tanke.

- I byerne skal farten sættes ned til 40 km/t i den inderste bykerne. Det vil gøre det mere sikkert for gående og cyklister at bevæge sig rundt i gaderummet, siger trafikordfører Pia Olsen Dyhr.

- I dag har kommunerne svært ved at få lov til at sætte farten ned til 40 km/t i dele af byen, men vi vil i Folketingets efterårs samling stille et forslag, der gør det langt lettere, siger hun.

Facebook
Twitter