SF vil have loft over forældres betaling til SFO - S kalder forslaget 'sympatisk'

Det rammer socialt udsatte børn, når SFO-prisen stiger, advarer SF.

Kommunerne skal ikke selv bestemme, hvad forældrene skal betale for en SFO-plads.

Det mener SF, som vil have lagt et loft på 40 procent over forældrebetalingen, så kommunerne ikke kan justere på taksterne for at lappe huller i budgettet.

I dag er der på tværs af landet store forskelle på prisen for en SFO-plads.

Samtidig viser en undersøgelse, at især forældre med få penge fravælger fritidstilbud for deres børn.

- Vi har simpelthen set en eksplosiv stigning i SFO-priserne ude i kommunerne, og det betyder, at forældrene mange steder vælger dem fra, siger børne- og undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

- Det går ud over børnene. Særligt de socialt udsatte børn, som har rigtig godt af at komme ind i sådan et fællesskab.

Forældrebetaling

 • Fritidshjem har egen leder og hører under kommunens dagtilbud.

 • Har kommunen fritidshjem under dagtilbudsloven, må forældrebetalingen højst udgøre 30 procent.

 • Skolefritidsordninger er tilknyttet de enkelte folkeskoler og hører under skolelederen.

 • Driver kommunen skolefritidsordninger under folkeskoleloven, er der ikke et loft over forældrebetalingen.

V afviser loft: Vi holder i forvejen hånden under de svageste

Tidligere har Enhedslisten forsøgt at få lagt et loft på 30 procent over forældrebetalingen til SFO'er, hvilket svarer til det loft, der gælder for forældrebetaling til fritidshjem.

Det forslag mødte ikke opbakningChristiansborg.

Partier som Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance mente, at et obligatorisk loft ville blive for dyrt og udhule kommunernes selvstyre. Venstres børneordfører, Anni Matthiesen, skyder også i dag SF's forslag ned:

- Der findes allerede rigtig gode muligheder for at få friplads til dårligt stillede familier. Hvorfor så begynde at lægge et loft, når vi allerede har en model, der holder hånden under de svageste?

Hun henviser til, at forældre med en indkomst under en vis grænse kan få tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at sende barnet i SFO.

- Så jeg kan ikke helt forstå, hvis man bruger det som begrundelse for ikke at melde sit barn ind i SFO, siger Anni Matthiesen.

S er klar til at drøfte "sympatisk forslag" fra SF

Undervisningsministeriet vurderede med et forsigtigt skøn, at merudgifterne ville løbe op i godt en milliard kroner om året ved et loft på 30 procent, som Enhedslisten foreslog.

Med henvisning til milliard-regningen stemte Socialdemokratiet i 2017 imod forslaget.

Siden har partiet som bekendt vundet regeringsmagten, og i dag siger børneordfører Jens Joel, at Socialdemokratiet gerne diskuterer SF's forslag om et loft over betalingen.

- Det er bestemt et meget sympatisk forslag, og vi vil meget gerne diskutere, hvordan vi bruger pengene, men SF skal jo også præcisere, om det her er vigtigere end nogle af de andre ønsker, de har haft, fx til minimumsnormeringer, siger Jens Joel.

Han er med egne ord "meget opmærksom" på, at der er en risiko for, at det rammer socialt skævt, når der er brugerbetaling på skolefritidsordninger.

- Vi har en lang tradition for, at børn og unge er med i fritids- og klubtilbuddene, og det er problematisk, hvis forældre tvinges til at vælge det fra af økonomiske årsager, siger Jens Joel.

- Men vi er også nødt til at se på de samlede prioriteringer, for vi skal bruge rigtig mange penge på børneområdet i den kommende tid. Der kommer flere børn, vi vil gerne have bedre normeringer, og det skal vi have en samlet drøftelse af her i efteråret.

Undersøgelse: Hvem går i SFO?

 1. 1

  Langt de fleste af de yngste skolebørn kommer i skolefritidsordninger og på fritidshjem.

 2. 2

  En mindre gruppe er undtaget. Især børn fra etnisk minoritetsfamilier og børn fra socialt udsatte grupper kommer ikke i skolefritidsordninger.

 3. 3

  Høje takster for forældrene betyder, at færre sender deres børn i fritidsordning. Kilde: Undersøgelse lavet af analysebureauet Bureau 2000 for fagforbundet FOA

SF vil finde penge ved at skære støtten til private gymnasier

SF foreslår, at der bliver fundet penge til et loft ved at skære på støtten til private gymnasier.

- De penge vil vi hellere bruge på, at alle børn får bedre mulighed for at komme i SFO og fritidstilbud, siger Jacob Mark.

Hos Skole og Forældre er Rasmus Edelberg enig i, at et loft kan være vejen frem.

- Det vil selvfølgelig indskrænke det kommunale råderum, men det vil også være en beskyttelsesforanstaltning for de familier, som ikke har råd til at sende deres børn i skolefritidsordning, siger han.

Kommunernes Landsforening har ikke ønsket at svare på, hvordan organisationen forholder sig til forslaget om et loft.

  Mere fra dr.dk

  Facebook
  Twitter