Siemens er ikke først: Fem historiske arbejdskadesager om kemi

I 64 sager gennem de seneste 10 år er medarbejdere på Siemens Wind Power blevet syge efter at have arbejdet med farlige kemikalier. Det er dog langt fra første gang, at sager om kemi på arbejdspladser har fyldt i medier.

Brugen af farlige kemikalier på arbejdspladser har flere gange endt ulykkeligt, når medarbejdere er blevet forgiftet. (© Colourbox)

Gennem de seneste år har der været 64 sager, hvor medarbejdere på Siemens Wind Power er blevet kronisk syge efter at have arbejdet med giftige kemikalier.

Der er tale om isocyanat og epoxy, som har givet medarbejderne astma og/eller eksem.

Sagen er dog langt fra den første sag om arbejde med brugen af farlige kemikalier i Danmark. Se fem andre eksempler her.

1. Lynetten – 1978

Da renseanlægget Lynetten i København var under konstruktion valgte arbejderne i 1978 at stoppe arbejdet med bindemidlet epoxy.

Bygherren - Københavns kommune - nægtede at finde et alternativ til epoxyen, og efter sommeren 1979 hyrede daværende overborgmester Egon Weidekamp en virksomhed i Viborg til at smøre epoxyen på.

Det resulterede i strejker på Lynetten, en demonstration og en tre måneder lang blokade.

Blokaden blev erklæret ulovlig i november, men sluttede først i midten af december, efter et indgreb fra politiet, hvor otte personer blev anholdt.

2. Sønderborg Yachtværft – 1986

En stor gruppe af tidligere medarbejdere på Sønderborg Yachtværft indledte i 1986 erstatningssager mod virksomheden.

Årsagen til sagerne var, at de ulovligt havde arbejdet med farlige opløsningsmidler – blandt andet styren, der kan give hjerneskader – i lokaler uden udsugning.

Virksomheden lå ellers inde med en undersøgelse, der viste, at luften indeholdt 10-12 gange så meget styren som tilladt, men det blev ikke forelagt de ansatte.

Sønderborg Yachtværft blev meldt til politiet af Arbejdstilsynet for grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, men i Vestre Landsret blev direktøren frikendt for ansvaret.

Det førte til en ændring Arbejdsmiljøloven, der præciserede, at direktører og andre med indflydelse på arbejdsmiljøet skal kunne straffes.

3. Grindstedværket – 2008

Fagbladet 3F afslørede i 2008, hvordan medarbejderne på Grindstedværket i perioden 1962 til 1980 havde været udsat for kviksølvforgiftning.

Kviksølvmålinger i medarbejdernes urinprøver viste ellers, at de lå langt over grænseværdierne, men det fik medarbejderne aldrig at vide.

I en redegørelse fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen fik både Arbejdstilsynet og Danisco - der ejede værket - skarp kritik for sagen.

Sagen betød også, at forældelsesfristen på 30 år for arbejdsskadesager blev ophævet, så medarbejderne kunne tage sagen i retten.

Flere af de tidligere ansatte fik siden millionerstatninger for kviksølvforurening.

4. Kamstrup – 2011

I forbindelse med sagen om Grindstedværket bestilte daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i 2008 en redegørelse fra Arbejdstilsynet

Heri fremgik det, at en lang række medarbejdere på termometervirksomheden Kamstrup også havde fået målt for høje kviksølvværdier i deres urinprøver.

Claus Hjort Frederiksen og Inger Støjberg (V), som overtog ministerposten i 2009, tog dog aldrig kontakt til hverken ofre eller deres pårørende, selvom navne, personnumre og adresser fremgik af redegørelsen.

- Selv om kviksølvniveauet i urinen er højt, er det ikke sikkert, at der er tale om en arbejdsskade, forklarede Inger Støjberg dengang til fagbladet 3F.

- At tage kontakt til samtlige tidligere ansatte risikerer at skabe unødig frygt.

Siden kom det frem, at ministrene også havde ligget inde med informationer om medarbejderne på 26 andre virksomheder.

5. LM Wind Power – 2011

I 2011 blev producenten af vinger til vindmøller, LM Wind Power, afsløret i at have udsat medarbejdere for styren-dampe igennem flere år.

En uafhængig rapport, som LM Wind Power selv havde bestilt, viste blandt andet, at virksomheden i perioden 1995 til 2000 fik 37 styrenrelaterede påbud fra Arbejdstilsynet.

- Hvis der er medarbejdere, der er blevet syge af at arbejde hos os, er det dybt beklageligt, og skulle det mod forventning vise sig at være tilfældet, skal de naturligvis have den erstatning, de har krav på, lød det dengang fra teknisk direktør Frank V. Nielsen.

Arbejdsskadestyrelsen modtog i alt 335 anmeldelser om styren-relaterede erhvervssygdomme. Blot én person fik anerkendt sin sag som akut styrenforgiftning.

Otte andre medarbejdere fik også anerkendt deres sag – disse var dog begyndt i 70’erne og 80’erne, ”hvor der ikke var samme viden om de skadelige virkninger af arbejdet med disse stoffer som i dag”, fremgår det af et notat fra Arbejdsskadestyrelsen.

Er du blevet syg af at arbejde på Siemens eller har oplysninger i sagen? Så vil DR Nyheders undersøgende redaktion meget gerne høre fra dig.

Vi vil også gerne have tip, hvis du kender til farligt arbejdsmiljø i andre virksomheder. Skriv til os på tipos@dr.dk. Vi behandler henvendelser fortroligt.

Facebook
Twitter