Sigtes for valgsvindel i Ramsø

Politiet i Roskilde har sigtet en person for valgsvindel efter kommunalvalget i Ramsø Kommune den 20. november. Politiet vil ikke oplyse, hvem den sigtede er. Vedkommende risikerer op til seks års fængsel.

Politiet i Roskilde har sigtet en person for valgsvindel efterkommunalvalget i Ramsø Kommune den 20. november.

Personen er sigtet efter en paragraf, som kan give seks årsfængsel.

Mistanken om svindel opstod, da mindst 70 stemmesedler fravalgstedet på Viby Kro i Ramsø Kommune, var forsynet med ekstra blåkryds med kuglepen ved Venstres Inga Skjærris foruden kryds vedpartinavnet, skrevet med den autoriserede blyant.

Da de blå kryds tilsyneladende var sat efter, at stemmesedlernevar lagt i bunke, samlede mistanken sig om stemmetællerne.

Kriminalinspektør Jørgen Kappel, Roskilde, vil imidlertid ikkesige andet om efterforskningen, end at en person er sigtet efterparagraf 116, stykke 1 i straffeloven. Den handler blandt andet omat forvanske resultatet af et valg.

Formanden for Venstre i Ramsø Kommune, Peter Jespersen, havdegerne været sagen foruden. Han mener, at politiet burde fortælleoffentligheden, hvem den sigtede er.

- Sigtelsen kaster en mistanke på de ni andre tilforordnede, ogdet er meget ubehageligt, siger Peter Jespersen.

Inga Skjærris er under alle omstændigheder valgt ind i byrådetfor Venstre ved kommunalvalget.

Ifølge Indenrigsministeriets valgkonsulent, Anne Birte Pade, harder været få tilfælde af valgsvindel i Danmark.

Der har været et tilfælde omkring EU-afstemningen, hvor en af detilforordnede udfyldte blanke stemmesedler med kryds for ja, mendet blev opdaget. Og så har der været et enkelt tilfælde, hvor enaf de tilforordnede ændrede på stemmesedlerne, men det var ikke idet omfang som på Viby Kro i Ramsø, oplyser Anne Birte Pade.