Skærpet fokus: Kommende sygeplejersker skal lære at håndtere risikabel medicin

Sygeplejerskeuddannelsen vil forebygge fejl med medicin, som hvert år fører til indlæggelser og dødsfald.

Sygeplejerskestuderende skal undervises målrettet i lægemidler, der er involveret i alvorlige sager om fejlmedicinering. (© DR Nyheder)

Fremtidens sundhedspersonale skal rustes bedre til at håndtere særligt risikable lægemidler, som hvert år er skyld i alvorlige fejl og dødsfald.

Derfor bliver der nu sat ind med mere målrettet undervisning på sygeplejerskeuddannelsen – og på Københavns Professionshøjskole er man allerede i gang.

Her øver de kommende sygeplejersker sig i at dosere de lægemidler, der er involveret i flest alvorlige sager med fejlmedicinering, ligesom de bliver præsenteret for eksempler på rigtige sager, hvor medicineringsfejl har haft store konsekvenser for patienterne, fortæller lektor og farmaceut på Københavns Professionshøjskole Karen-Marie Olesen.

- Når vi står i beskyttede situationer, kan vi tillade os, at der sker fejl, og vi kan efterfølgende drøfte med de studerende, hvorfor fejlen opstod, og hvordan den kunne have været undgået, siger hun.

Farlige fejl med gigtmedicin

Et af de lægemidler, sygeplejerskeuddannelsen sætter øget fokus på, er Methotrexat. Midlet bliver brugt i behandlingen af psoriasis og gigtlidelser og har fra 2013 til 2017 kostet mindst fem patienter livet som følge af overdosering.

Dertil kommer de patienter, som bliver overmedicineret med Methotrexat, men overlever.

Midlet skal som udgangspunkt kun gives én gang om ugen, men der er år efter år eksempler på, at patienter ved en fejl får medicinen dagligt.

I år har der været mindst ét dødsfald efter Methotrexat-forgiftning. En 90-årig beboer på et plejehjem i Nordsjælland fik ti gange så mange tabletter, som hun skulle have haft, fordi hun fik medicinen hver dag i stedet for ugentligt.

Også på vej til sosu-assistenter

Undervisningsmaterialet til sygeplejersker er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af indberetninger om fejlmedicinering netop for at forebygge den slags sager.

Styrelsen er også i gang med at udarbejde lignende undervisningsmateriale, der kan bruges i undervisningen af sosu-assistenter.

- Vi håber, at de tænker 'hov, kan det virkelig gå så galt,' og at de er ekstra opmærksomme på det, når de kommer ud i virkeligheden, siger kontorchef i styrelsen Lena Graversen.

Den forhåbning deler formand for organisationen Danske Patienter Camilla Hersom.

- Det virker helt rigtigt at sørge for, at det bliver indlejret i sundhedspersonalet allerede under deres uddannelse, siger hun.

23-årige Amalie Rodriguez Liljehult er en af de sygeplejerskestuderende, der allerede er blevet undervist med materialet fra styrelsen.

Og hun er glad for at have fået viden om alvorlig fejlmedicinering med i bagagen, før hun står med andre menneskers liv i hænderne.

- Det gør mig meget tryg, at jeg har fået kendskab til det, før jeg skal arbejde med medicin ude i virkeligheden første gang, og at jeg har lært om de virkningsmekanismer, der ligger bag lægemidlerne, siger hun.

Hendes studiekammerat, den 22-årige Johanna Walsøe Jensen, mener også, at undervisningen har været givende.

- Det gør det meget mere relevant for os, når vi bliver klædt på med rigtige cases og rigtige mennesker, hvor det er gået galt, eller hvor der er en stor risiko for utilsigtede hændelser, siger hun.

De syv lægemidler

 • Nogle lægemidler er sværere at ordinere og dosere end andre. De er samlet på en liste over såkaldte risikosituationslægemidler.

 • Syv midler på listen står for en stor del af de utilsigtede hændelser med fejlmedicinering, som medfører alvorlige konsekvenser for patienterne:

 1. 1

  Antidiabetika – for eksempel insulin

 2. 2

  Antikoagulantia – blodfortyndende lægemidler som warfarin og hepariner

 3. 3

  Lavdosis methotrexat

 4. 4

  Koncentreret kalium – kaliumklorid og kaliumphosphat

 5. 5

  Opioider – for eksempel morfin, codein, fentanyl, metadon og oxycodon

 6. 6

  Gentamicin – der er et antibiotikum

 7. 7

  Digoxin – der er et middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelserKilde: Listen over risikosituationslægemidler fra Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.