Skandaleramt hashsag vokser: Dommer får kritik for at rose politividner

Ny mail afslører, at en dommer bad en anklager sende varme ord til helt centrale politividner i stor hashsag.

- Han var meget imponeret over jer og syntes, I var imponerende dygtige til at svare på alle de mange spørgsmål, lyder det i en mail fra en anklager til to politividner, som får ros fra en landsdommer.

Kritik for upassende opførsel.

Sådan lyder en dom fra Den Særlige Klageret mod en landsretsdommer, der dømte i én af de syv store hashsager i Nordlys-komplekset, hvor to anklagere er sigtet for tjenestemisbrug og for at påvirke flere politividner.

Dommeren får advarslen, fordi han i en samtale med en anklager i sagen talte rosende om to politiagenter, der var helt centrale vidner. En ros, som anklageren efterfølgende sendte videre til vidnerne i en mail.

- Retsformanden landsdommer (navn slettet, red.) bad mig specifikt om at overbringe en hilsen til jer begge – for en fremragende indsats – og ja det er direkte citat, står der i mailen.

Anklageren, som har sendt mailen, er ikke en af de to sigtede anklagere i den store hashsag.

Mailen med emnet "Roser fra Landsretten" fremgår af kendelsen fra Den Særlige Klageret.

- Han var meget imponeret over jer og syntes, I var imponerende dygtige til at svare på alle de mange spørgsmål, lyder det yderligere.

Og den ros er kritisabel, lyder det fra Klageretten:

- Klageretten finder det utilbørligt, at landsdommer (navn slettet, red.) forud for domsafsigelse i en straffesag har rost to politividners dygtighed, lyder det blandt andet i dommen, som blev afsagt i går.

Dommeren tager kritikken til efterretningen, oplyser han til DR Nyheder.

Dommer: Jeg kunne have sagt det offentligt

Dommeren har over for Klageretten forklaret, at han tilfældigvis mødte anklageren, da sagen var afsluttet i juni 2016, selvom dommen endnu ikke var fremsat.

De to holdt som fast kutyme et møde om anklagerens præstation i landsretten.

Og her kan han godt have udtrykt tilfredshed med politividnernes forklaring, fortæller han.

- Jeg vil derfor ikke afvise, at jeg har udtalt, at anklageren, hvis lejlighed bød sig, kunne gøre politiagenterne bekendt med, at de på fyldestgørende og dygtig måde afgav vidneforklaring om deres viden og iagttagelser vedrørende hashhandlen i Pusherstreet, forklarer landsretsdommeren over for Klageretten.

Han mener også, at han sagtens kunne været kommet med samme udtalelser offentligt til retten.

Den forklaring køber Den Særlige Klageret dog ikke og udtrykker derfor kritik over for dommeren:

- Klageretten finder det imidlertid utilbørligt, at landsdommer (navn slettet, red.) under samtalen med anklageren, som fandt sted forud for domsafsigelsen, ikke blot udtalte sig om sin faglige bedømmelse af anklagerens generelle præstation, men derudover også roste to politividners dygtighed til at besvare spørgsmål og tilmed gav anklageren tilladelse til at viderebringe denne ros til vidnerne.

- Klageretten udtaler derfor sin misbilligelse.

Uhyre sjældent at dommere får advarsler

Den Særlige Klageret er en afdeling under Højesteret, som blandt andet behandler klager mod dommere og tager stilling til genoptagelse af staffesager.

Klageretten modtager mere end 80 klager over dommere hvert år.

Alle klager bliver behandlet som andre retssager med høring af parterne, dog kun skriftligt.

Og det er uhyre sjældent, at klagerne ender med, at retten påtaler en dommers opførsel. De seneste to år er det for eksempel kun sket to gange.

Det er også Den Særlige Klageret, der som den eneste myndighed har muligheden for at fyre en dommer, og vi skal helt tilbage til 2005 for at finde et eksempel.

Her havde en dommer i Sø- og Handelsretten erkendt at have haft og udbredt børneporno.

- Det kriminelle forhold er så graverende, at han bør afsættes med øjeblikkelig virkning, lød det dengang i Klagerettens dom.