Skanderborg vil beskytte drikkevandet: Klar til at forbyde landmænd at sprøjte

Skanderborg kommune lægger nu an til at forbyde brugen af ellers godkendte sprøjtemidler på udvalgte områder. En plan, der får landbruget til at varsle konflikt.

Arkivfoto (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Som den seneste i en række af kommuner, der vil have især landmænd til at lægge deres sprøjtemidler på hylden, er Skanderborg nu klar med en indsatsplan, der skal beskytte drikkevandet.

På et udvalgsmøde i kommunen senere i dag forventes planen at blive indstillet til vedtagelse i byrådet senere på måneden.

Formand for Miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick, kalder det en helgardering af rent drikkevand.

- Det handler om at sikre dig og mig og alle de andre, der skal have rent drikkevand. Og om mange år også vores børn og børnebørn. De skal også være sikre på at få rent drikkevand, siger han.

Ifølge Claus Leick handler det om at investerer i drikkevandet, da man ikke til fulde kender til konsekvenserne ved, at der benyttes sprøjtegifte.

- Der er altså noget, der er vigtigere, end at en landmand kan få lov at bruge sprøjtegift og kunstgødning på sin jord.

Landmænd: Et overgreb på landmandsskabet

Hvis planen gennemføres betyder det, at 22 lodsejere får forbud mod at benytte sprøjtemidler på dele af deres jord. Det drejer sig om et område på 106 hektar i Ry og et 5,6 ha stort område i Låsby, hvor der ligger fire kildepladser. Områderne kræver efter kommunens vurdering en særlig beskyttelse imod sprøjtegifte.

En af de landmænd, der bliver ramt er Karl Ole Jokumsen. Han ejer 50 hektar i det område, hvor kommunen planlægger at nedlægge forbud mod at sprøjte. På den jord dyrker han foder til sin svinebesætning. Han er ikke i tvivl om, at et sprøjteforbud vil ramme ham hårdt økonomisk.

- Jeg synes, det er et overgreb på landmandsskabet, siger Karl Ole Jokumsen, der understreger, at han heller ikke ønsker, der kommer sprøjtegift i grundvandet.

Men han mener, beslutningen om et eventuelt sprøjteforbud er uovervejet.

- Vi bruger kun lovlige midler, siger han og tilføjer:

- Hvis de er godkendt i den skrappe lovgivning, vi har i Danmark, så mener jeg ikke, der er noget galt i det.

Karl Ole Jokumsen har tænkt sig at stritte imod et forbud mod sprøjtemidler. Han og de andre 21 lodsejere bakkes op af den lokale landboforening. Formand Jens Gammelgaard slår fast, at de er klar til at klage og gå rettens vej.

- De styrer direkte ind i en konflikt, hvis de vedtager det her. Men det er selvfølgelig deres eget valg.

Landbruget til kamp mod kommunerne

En række kommuner har tidligere vedtaget lignende forbud mod sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet. Det drejer sig blandt andet om Sønderborg, Aalborg, Aarhus og Egedal Kommune.

Særligt sagen i Egedal kan få stor betydning for, hvordan kommunerne kan beskytte drikkevandet fremover. Her klagede landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer, på vegne af ni lokale landmænd over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men kommunen fik medhold.

Nævnet er nu blevet stævnet af Landbrug og Fødevarer, og for første gang skal retten nu vurdere, om landmændene har ret til at bruge sprøjtemidler eller ej. Sagen forventes at komme for byretten i Viborg i slutningen af 2019.

Flere partier: Indfør nationalt forbud

I dag er det op til de enkelte kommuner at beslutte, om der skal indføres forbud mod sprøjtemidler i særligt sårbare områder.

Men flere partier mener, der bør indføres et nationalt forbud gældende for alle kommuner på dele af de områder, som kommunerne i dag udsteder forbud på - nemlig de såkaldt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Miljøordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen siger:

- Vi så helst, at vi kunne afhjælpe kommunerne ved simpelthen at forbyde brugen af sprøjtegifte helt tæt på drikkevandsboringerne, hvor drikkevandet er allermest udsat.

Men det er forskelligt, hvordan jorden optager sprøjtegifte, og derfor bør det forblive en kommunal opgave at udpege, hvor der er behov for sprøjteforbud, mener miljøordfører for Det Konservative Folkeparti, Mette Abildgaard.

- Jeg mener ikke, løsningen er, at vi går ind fra national side og bestemmer, at alle boringsnære beskyttelsesområder skal beskyttes fra sprøjtning. Det er ikke alle steder, det giver mening, for der er nogen steder, jorden sagtens kan håndtere det, siger hun.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2017 en Pesticidaftale. Miljøminister, Jakob Elleman-Jensen (V), skriver i et citat til DR:

- Aftalekredsen mødes igen til efteråret for at drøfte et fagligt arbejde, der er igangsat for at se, om der skal være endnu skrappere betingelser for de pesticider, der bruges tæt på drikkevandsboringer.

De 22 lodsejere i Skanderborg, der vil blive ramt med et sprøjteforbud, vil blive kompenseret økonomisk.