Skat bruger også ulovlige metoder over for udsatte borgere

Det er i strid med reglerne, når Skat ikke vil give henstand til udsatte borgere, fastslår Landsskatteretten. Kontanthjælpsmodtagere bliver truet på deres velfærd.

Det er ikke kun velhavere som erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen og fotomodellen Camilla Vest, som Skat har udsat for hårdhændede metoder.

Også en række af samfundets allersvageste er blevet udsat for en behandling, som Landskatteretten nu underkender, og som eksperter kritiserer i skarpe vendinger.

Mens Skat tidligere har givet udsatte borgere henstand med betalingen af skyldig restskat, har man siden den 1. januar i år tvangsindkrævet skattegæld hos kontanthjælpsmodtagere – uden at skele til, hvor meget de havde tilbage at leve for, når den skyldige skat var indkrævet.

- Det er en meget kedelig sag for Skat, siger Kirsten Ketscher, professor i jura på Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Formentlig flere hundrede er berørt

Skat har ikke tal for, hvor mange der er ramt af den nye praksis, men ifølge sociale organisationer er der formentlig tale om flere hundrede danskere.

- Vi er blevet kontaktet af rigtig, rigtig mange, der er kommet i klemme i det her. For nogle har det betydet, at de har været helt nede på under 1.500 kroner i rådighedsbeløb. Vi har endda set flere sager, hvor rådighedsbeløbet har været nul kroner eller direkte i minus, siger Martin Franck, leder af gældsrådgivningen under Den Sociale Retshjælp.

Professor: Skat bryder grundloven

En af dem, der er ramt af den nye praksis, er 41-årige Benjamin Candanell, der er tidligere hjemløs, men som de sidste tre har haft sin egen lejlighed i Brønshøj.

For ham har Skats nye praksis betydet, at han i nogle måneder har haft så lidt som 36 kroner at leve for om dagen, når alle udgifter var betalt og restskatten trukket.

- Jeg er truet på min lejlighed. Jeg har fået en elregning, som jeg har søgt kommunen om hjælp til, men den er ikke blevet behandlet, så min strøm bliver lukket her den 23., siger Benjamin Candanell til DR Nyheder.

Og at Benjamin Candanell står tilbage med så lille et beløb er i strid med loven, lyder det fra juraprofessor Kirsten Ketscher.

- Jeg mener, det strider mod grundlovens paragraf 75 stk. 2, at man har trukket restskat i den her borgers kontanthjælp på en måde, så han ikke har til det nødvendige, siger hun.

Holger K: Først løsning til næste år

Ifølge Landskatteretten, der netop har truffet afgørelse i Benjamin Candanells sag, er Skats nye praksis da også i strid med reglerne.

- På det foreliggende grundlag må klageren anses for velfærdstruet, hvis indregningen af restskatten fastholdes. Landsskatteretten ændrer derfor Skats afgørelse, skriver retten blandt andet i afgørelsen.

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) er på vej med en løsning, der igen skal gøre det muligt for udsatte borgere at få henstand med deres skattegæld. En løsning på problemet kan dog først træde i kraft til næste år, da det kræver en lovændring.

- Vi synes ikke, det er acceptabelt, at kontanthjælpsmodtagere bliver trukket i deres kontanthjælp for at betale restskat, så de stort set ikke har nogen penge tilbage til mad og så videre, siger han til DR Nyheder.

Fremover bliver kontanthjælpsmodtagere derfor ikke trukket i ydelsen, men modtager girokort, som skal bruges til at indbetale restskatten.

- Fremadrettet vil jeg garantere for, at der ikke er nogen, der kommer i den situation, at de bliver trukket i deres kontanthjælp, fordi de skylder i skat, siger Holger K. Nielsen.