Skats kontrol med moms-tilbagebetalinger er mangelfuld

Udbetalinger for 2,3 milliarder kroner er blevet standset. Efter man blot har undersøgt 1,5 procent af udbetalingerne.

Udbetalinger for 2,3 milliarder kroner er blevet standset, efter man blot har undersøgt 1,5 procent af udbetalingerne. (© stock.xchng)

Skats kontrol med de enorme milliardbeløb, der hvert år refunderes til virksomheder, som gør krav på at få moms betalt tilbage, er utilstrækkelig.

Det giver flere eksperter udtryk for i Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag på baggrund af Skats egne tal.

Som regel vil virksomhederne aflevere moms til Skat, fordi de opkræver moms på vegne af statskassen, men der opstår også ofte såkaldt negativ moms, og i så fald har virksomhederne krav på refusion.

Gode forklaringer

Der findes gode forklaringer på langt størstedelen af de 172 mia. kr., som Skat sidste år udbetalte til danske virksomheder i negativ moms, men i nogle tilfælde enten sjusker eller svindler virksomheder med momstallene, og eksperterne reagerer på resultatet af den kontrol, som Skat gennemførte sidste år: 1,5 pct. af udbetalingerne blev kontrolleret, der var fejl i over halvdelen, og udbetalinger for 2,3 mia. kr. blev standset.

- Når man finder fejl i over halvdelen, er det for mange. Det antyder, at der er brug for at afsætte flere ressourcer, siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Både han og rådgivende skatterevisor Christen Amby sidder i Skatterådetmandat fra skatteministeren, og Amby er enig.

Skat: Momskontrollen er en sucess

Det kræver en beskeden indsats at stifte et firma og lade det momsregistrere. Derefter kan man indrapportere negativ moms uden krav om dokumentation. Det hele kan ordnes fra en hjemmecomputer.

Ifølge Skat er momskontrollen en succes, fordi tallene afslører en stor træfsikkerhed i forhold til at udvælge de virksomheder, der skal undersøges.

Facebook
Twitter