Skatte-mysterie: Hvorfor betaler borgere i rige kommuner ”for meget” i skat?

Der er et godt bud på, hvorfor nordsjællandske kommuner både topper listen over højeste overskudsskat og personindkomst.

Der er store regionale forskellige på, hvor godt vi klarer os i disciplinen 'betal den korrekte mængde skat', og dermed også stor forskel på størrelsen af det beløb som vi skal have tilbage i skat.

Dagens opgørelse fra SKAT viser, at 3,3 millioner skatteborgere i gennemsnit får 5.328 kroner tilbage i skat.

Opgørelsen afslører også, at top fem over kommuner, hvor borgerne har betalt 'for meget' i skat - altså hvor gennemsnittet er højest - domineres af nordsjællandske kommuner.

Borgerne i Gentofte Kommune indtager en klar førsteplads, og her skal borgerne i gennemsnit have 9.404 kroner tilbage i skat. Lige i hælene ligger borgerne i Rudersdal Kommune med et gennemsnit på 9.187 kroner.

Herefter følger Hørsholm (8.480 kroner), Vallensbæk (7.967 kroner) og Lyngby-Taarbæk (7.432 kroner).

På nær Vallensbæk kommune er der også et andet fælles økonomisk karaktertræk ved borgerne i kommunerne. Borgerne løber nemlig også med førertrøjen, når det handler om den højeste gennemsnitlige personindkomst før skat.

Gentofte indtager i denne sammenhæng igen førstepladsen i Danmark med en gennemsnitlige personindkomst på 530.603 kroner i 2014. Sammen med Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk udgør kommunerne top fire i landet.

Det lader altså til, at der umiddelbart er en sammenhæng mellem størrelsen på det gennemsnitlige beløb, som borgerne får tilbage i skat, og størrelsen på borgernes gennemsnitlige personindkomst.

Men hvorfor? - det er der et godt bud på.

Kommer bag på skatteekspert

Torben Bagge, skatteadvokat og ekstern lektor i skatteret ved Aarhus Universitet undrer sig umiddelbart over sammenhængen.

- Det er kommuner, hvor andelen af statsautoriserede revisorer, økonomer og advokater nok er højere end landsgennemsnittet og dermed kommuner, hvor der nok alt andet lige bor flere personer, som har fokus på ikke at betale for meget i skat.

- Når det så alligevel er tilfældet, så hænger det nok sammen med størrelsen på indkomsterne, siger han.

Samme afvigelse

Torben Bagge forklarer, at selvom borgerne i Gentofte Kommune tjener omkring dobbelt så meget, som gennemsnitsborgeren i Bornholm Kommune, der ifølge opgørelsen fra SKAT har den laveste gennemsnit i overskudsskat (4.235 kroner), så er mængden af "fejl i årsopgørelsen" pr. indbygger formentlig den samme på tværs af landets kommuner.

- Det vil betyde, at hvis man tjener dobbelt så meget, så vil beløbet man skal have tilbage i skat de facto også være dobbelt så stort, selvom fejlprocenten er den samme, siger han.

- Det er umiddelbart mit bedste bud på en forklaring, dog uden at kunne underbygge den med data eller forskning.

En lignende forklaring kommer også fra skatterådgiver Per Ørtoft Jensen fra revisionsselskabet Ernst & Young.

- Det er ikke mere mystisk, end at det nok skyldes, at sammenfaldet er et udtryk for en ens afvigelse i forholdet mellem det beløb, som borgerne har registreret i forskudsopgørelsen, at de forventer at tjene, og det beløb, som de reelt har tjent, siger han.

Han forklarer, at hvis du eksempelvis har to personer, som årligt tjener henholdsvis 500.000 kroner og 300.000 kroner før skat, og som begge "skyder" en procent for højt i forskudsopgørelsen, så vil personen med den høje indkomst alt andet lige få mere tilbage i skat end personen med den lavere indkomst - selvom de begge forholdsmæssigt har "skudt" lige forkert.

Trækprocenten bliver rundet op

Kontorchef i SKAT Jørgen Wissing Jensen oplyser, at der altid vil være personer, som får penge tilbage i skat, fordi trækprocenten bliver rundet op til nærmeste hele procentsats

Det vil sige, hvis SKATs systemer ud fra dine oplysninger kommer frem til, at der bør trækkes 40,5 procent i skat af din løn, så vil trækprocenten på dit skattekortet blive rundet op til 41 procent.

Ligesom skatteeksperternes forklaringen betyder det ifølge Jørgen Wissing Jensen, at jo højere din gennemsnitsindkomst er, desto højere vil din eventuelle overskudsskat være.

En forhøjet trækprocent på eksempelvis 0,5 procent vil altså betyde, at en person, der tjener 500.000 kroner, har betalt 2.500 kroner "for meget" i skat, mens en person med en indkomst på 300.000 kroner kun har betalt 1.500 kroner "for meget" i skat.