Skattefri findeløn

Nu skal være slut med at betale skat af findeløn og dusørere. Modige danskere og andre med heltetendenser vil kunne få næsten 10 millioner flere kroner om året. Det skal ikke koste folk penge at være ærlige siger, skatteminister Svend Erik Hovmand.

Ærlighed og mod skal kunne betale sig. Derfor skal findeløn ogdusører være helt skattefrie for danskerne.

Det fastslår skatteminister Svend Erik Hovmand (V), som vilafskaffe skat på en lang række godtgørelser og belønninger.

Det drejer sig for eksempel om påskønnelser, når man hjælperpolitiet med at opklare forbrydelser eller afleverer fundne pengeog fortidsminder, skriver Jyllands Posten.

Regeringen vurderer, at hverdagens helte dermed tilsammen kan få10 mio. kr. ekstra om året.

Penge som i dag ender i skattekassen.

Ærlighed betaler sig ikke - i dag

- Det er ikke rimeligt, at det ligefrem skal koste folk penge atvære ærlige. Samfundet skal ikke tjene på, at nogen eksempelvis harværet med til at redde menneskeliv, siger skatteministeren, somnetop har fået godkendt et lovforslag i regeringensøkonomiudvalg.

Efter planen skal det fremsættes, når Folketinget kaldes sammenigen, så de nye regler kommer til at virke med tilbagevirkendekraft for dette skatteår.

Politifolk skal stadig beskattes

Efter de gældende regler er findeløn fuldt skattepligtig indkomst,mens dusører og belønninger, som gives for at medvirke til atopklare en forbrydelse eller for at redde menneskeliv, beskatteslempeligt.

Den lempelige beskatning indebærer, at dusører og belønninger idag er skattefri op til et beløb på 12.300 kr., mens der opkrævesalmindelig indkomstskat af 85 pct. af resten.

Personer, der har det som erhverv at redde mennesker elleropklare forbrydelser, eksempelvis brandmænd og politifolk, vil ikkevære omfattet af fritagelsen.

Efter regeringens opfattelse får de løn for deres arbejde.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk