Skatteminister vil ændre regler: Embedsmænd skal ikke finde beviser mod sig selv

Karsten Lauritzen vil standse embedsmænds dobbeltroller i kommissionsundersøgelser.

Skatteminister Karsten Lauritzen mener ikke, at der er lavet fejl i sag om embedsmænds dobbeltrolle i Skattestyrelsen. Alligevel vil han have regler ændret.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have ændret lov om undersøgelseskommissioner, så embedsmænd ikke kan blive bedt om at udvælge beviser til undersøgelser af sager, de selv skal afhøres og ansvarsvurderes i.

Det oplyser ministeren til P1 Orientering, efter radioprogrammet i dag har kunnet fortælle, hvordan en kontorchef i Skattestyrelsen flere gange gjorde opmærksom på, at hun og hendes direktør indtog en dobbeltrolle, da de begge indgik i den undersøgelse, de sad med ansvaret for at udvælge bevismaterialer til.

Alligevel beholdt de to chefer ansvaret for at vurdere, hvilke dokumenter der var relevante at udlevere til Undersøgelseskommissionen om Skat, der blandt andet skal undersøge de to chefers eget ansvar i sagen om svindel med refusion af udbytteskat for over 12,7 mia. kroner.

- Da jeg blev opmærksom på, at nogle af dem, der er indkaldt til afhøring, også sidder og har ansvar for eller tager del i relevansvurderingen, så spurgte jeg ovre i Skatteministeriet, ’Er det inden for reglerne?’. Der har jeg fået oplyst, at juraen er overholdt i forhold til habilitet, forklarer skatteminister Karsten Lauritzen.

- Så må man spørge sig selv, ’Er det rimeligt, at reglerne er sådan?’ Og det mener jeg ikke er tilfældet, siger ministeren til P1 Orientering.

Stiller spørgsmål ved udvælgelse af bevismaterialet

Da kontorchefen blev indkaldt til afhøring i Undersøgelseskommissionen om Skat, skrev hun en e-mail om sin og sin direktørs habilitet i sagen.

- Flere, som vil være involveret i arbejdet i SKAT med at fremskaffe materiale til Undersøgelseskommissionen, har været tæt på de områder, som kommissionen skal undersøge. Dette gør sig gældende for både [direktøren] og mig, skrev kontorchefen den 28. juni 2018 i en e-mail.

I mailen bemærkede kontorchefen, at direktøren allerede på et møde tilbage i oktober 2017 også selv havde gjort opmærksom på det, ligesom kontorchefen senere selv endnu en gang påpegede de tos dobbeltrolle i sagen, da hun den 31. oktober 2018 videresendte sin tidligere mailveksling ”om habilitet”. Denne gang også til kolleger i Skatteministeriets departement.

- De to medarbejdere, der så har været involveret i det, har klogeligt spurgt kommissionen, ’Er det her et problem for os? For det kan jo stille spørgsmålstegn ved relevansvurderingen.’ Og det vil jeg give dem ret i, siger skatteminister Karsten Lauritzen til P1 Orientering.

Har bedt justitsministeren om at lave reglerne om

P1 Orientering begyndte første gang at stille spørgsmål vedrørende de to chefers habilitet tilbage i november 2018. Skatteminister Karsten Lauritzen fortæller nu, at det allerede dengang fik ham til at kontakte Justitsministeriet for at få lavet reglerne om.

- Jeg har ikke grundlag for at tro, at nogen skulle have skjult noget. Men det skaber jo en mistillid til hele undersøgelseskommissionsredskabet, forklarer skatteminister Karsten Lauritzen.

- Og derfor skrev jeg faktisk til justitsministeren og sagde, ’Jeg synes ikke, at reglerne er gode nok på det her område, fordi de indbefatter, at medarbejdere, der skal indkaldes til afhøring, kan sidde og tage del i relevansvurderingen eller have ansvaret for den, siger ministeren.

Ifølge dr.jur. Frederik Waage skal de to chefer dog allerede inden for de nuværende regler betragtes som inhabile i sagen. At myndighederne opfatter det anderledes, ændrer ikke på hans opfattelse heraf.

- De er inhabile. For de her embedsmænd, de har siddet på nogle møder, hvor man har truffet afgørende beslutninger, som er under genstand for undersøgelse af undersøgelseskommissionen. Der har de stået i det problem, at de har skullet tage stilling til, om et dokument skulle udleveres, som potentielt kunne være belastende for dem selv, forklarer han til P1 Orientering.

Skattestyrelsens øverste direktør, Merete Agergaard, er imidlertid af en anden opfattelse.

- Min vurdering, direktionens vurdering, de pågældendes vurdering var og er, at de var og er habile, siger Merete Agergaard til P1 Orientering.

Den besked har skatteminister Karsten Lauritzen også fået fra sine embedsmænd, forklarer han.

- Og derfor ønsker jeg som skatteminister at lave reglerne om. Og det har jeg klart skrevet til justitsministeren og fået det svar fra justitsministeren, at det kan han kun følge mig i. Og det kigger man på som led i revision af lov om undersøgelseskommissioner, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Ansvaret kan havne på de forkerte skuldre

Flere af de to chefers kolleger, der ligesom de to skal afhøres og ansvarsvurderes, mener, at undersøgelseskommissionen i praksis risikerer at placere aben for udbytteskat-skandalen på de forkerte skuldre.

- For os, der skal ind og afhøres, betyder det jo automatisk, at vi ikke ved, om alt er med, forklarer tidligere direktør i Skat Nordjylland, Lars Møller Madsen, der også skal afhøres og ansvarsvurderes i sagen om udbytteskat.

- Man kan risikere, at det er de forkerte mennesker, der får skylden. Det er en oplagt risiko, siger han til P1 Orientering.

Skatteministeriets tidligere departementschef, Peter Loft, mener også, at ansvaret risikerer at havne hos de forkerte, når to chefer, der selv har været inde over udbytteskat-sagen, har stået for at udvælge beviser til kommissionen.

- I princippet kan der jo være et eller andet væsentligt dokument, som enten ikke er fundet, eller som nogen har sagt, ’Av, det her må vi sgu hellere beholde for os selv’, siger også tidligere departementschef, Peter Loft, der også skal afhøres og have sit ansvar vurderet i udbyttesagen.

- I yderste konsekvens kan det jo betyde, at nogen bliver tillagt et ansvar, som de enten ikke har eller skulle dele med andre, siger han til P1 Orientering.

Skatteminister Karsten Lauritzen siger, at han godt forstår Lars Møller Madsen og Peter Loft og deres udtalelser til P1 Orientering om, at ansvaret risikerer at havne på de forkerte skuldre.

- Jamen, jeg tænker, at det er et rigtig godt argument for at ændre reglerne, som jeg også har foreslået justitsministeren, og som man sidder og kigger på i forbindelse med, at man skal revidere lov om undersøgelseskommissioner. Er der grundlag for at konkludere det i den konkrete sag? Nej, det tror jeg ikke, der er. Men jeg forstår godt, at de menige medarbejdere siger sådan, som de gør, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen til P1 Orientering.

FacebookTwitter