Skjult intelligensreserve blandt socialt udsatte

Mange socialt udsatte er superintelligente. Forsker tvivler på tendensen.

Måske er der flere superintelligente blandt socialt udsatte end blandt danskerne som helhed. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Claus Clausen, vejleder og konsulent på Kofoeds Skole i København, har mødt uforholdsmæssigt mange højt begavede i sit job på skolen, der siden 1928 har hjulpet udsatte voksne med at klare sig selv gennem værkstedsarbejde, undervisning og socialt samvær.

Allerede i 1990'erne, hvor han som astronom underviste deltids på skolen, studsede han over at kunne diskutere relativitetsteori med nogle af eleverne, og for omtrent et år siden gik han analytisk til værks.

Dobbelt så mange superintelligente

Når han gennem en samtale med en elev observerede tegn på overlegen intelligens, spurgte han om særinteresser, intelligenskvotient (IK) og matematik, og for nylig gjorde han sin undersøgelse op:

Ud af 600 elever viste 32 tegn på at have en IK på 130 eller højere. Det svarer til lidt over fem procent, hvilket er dobbelt så mange som andelen af superintelligente i den brede danske befolkning. Omkring 20 af eleverne havde testet sig selv på Mensas hjemmeside. Et normalt niveau for intelligenskvotient er mellem 90 og 110.

- Der bør laves en form for projekt, som kan bringe de her mennesker i spil, siger Claus Clausen.

- De udgør en stor, uudnyttet ressource, og jeg tror, de kan løse ekstremt komplicerede problemer, som vores politikere ikke kan finde ud af. Det kan være til gavn for både den enkelte person og for samfundet.

Intelligens og indre dæmoner

Så sent som i sidste uge talte han med to elever, som kunne lidt mere end gennemsnittet. Den ene var i gang med at læse Platon på oldgræsk og talte i øvrigt latin. Den anden havde fået målt sin intelligenskvotient til 142.

- Når du er voldsomt intelligent, er der også indre dæmoner, som gør, at du ikke kan bringe dig selv i spil. Mange er psykisk syge - måske netop fordi de har en høj IK - og hvis vi kunne guide dem i gang, kunne mange af deres symptomer forsvinde, mener Claus Clausen.

På det kommunale "Værestedet" for personer med sociale og psykiske problemer i Aarhus oplever man også "en gang imellem", at nogle af brugerne er særligt kvikke, og informationschef i Frelsens Hær Lars Lydholm tror, at der er en skjult intelligensreserve blandt socialt udsatte.

- Mine iagttagelser er selvfølgelig helt uvidenskabelige, men jeg er opvokset i Frelsens Hær og har gennem alle årene mødt mange lynende intelligente mennesker, der ikke kunne falde ind i samfundet. Når vi fejrer jul med hjemløse, vil mange tro, at mennesker på bunden er meget ressourcesvage mennesker, men det er langtfra altid tilfældet. Nogle har haft fine jobs, så der er en intelligensreserve, der ligger spildt, siger Lars Lydholm.

Forsker tvivler på tendens

Ifølge intelligensforskeren professor emeritus Helmuth Nyborg kan der sagtens være eksempler på meget højt begavede blandt socialt udsatte.

Men han tvivler på, at der er flere højtbegavede udsatte end blandt gennemsnittet, og under alle omstændigheder kræver det en grundig videnskabelig undersøgelse at belyse.

- Intelligens er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig forudsætning for at nå langt i samfundet uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt. Det nytter ikke, at du er stjernegodt begavet, hvis du er en doven kamel. Der er eksempler på højtbegavede mennesker, der på grund af deres personlighed, eller fordi forholdene har været dem ugunstige, ikke har kunnet udnytte deres intelligens. Derfor kan man godt finde højtbegavede mennesker blandt socialt udsatte, siger Helmuth Nyborg.

FacebookTwitter