Skole griber ind i elevers dårlige opførsel på internettet: 'Vi skal turde at tage det op'

Skoler og forældre er for berøringsangste, når unge opfører sig dårligt på sociale medier, mener skoleleder.

På Amager Fælled Skole i København undervises eleverne på de ældste klassetrin i digital dannelse.

Da 14-årige Julie Nielsen var på lejrskole med sin klasse, måtte eleverne ikke have deres mobiltelefoner med.

Med reglen om telefonforbud fulgte en lettelse over ikke pludselig at blive fanget på det forkerte ben og få dokumenteret det til evig tid og hån på de sociale medier.

- Det er vildt at tænke over, at man kan være bange for at få taget et foto på en lejrskole, hvor man bare er sammen med sin klasse, siger Julie Nielsen, der går i 8. klasse på Amager Fælled Skole i København.

Netop debatten om unges deling af fotos og videooptagelser har nok krydset mangen et spisebord landet over, siden politiet i sidste uge gik i gang med at sigte flere end 1.000 unge for at have delt krænkende materiale på internettet.

Der er tale om videoer med krænkende seksuelle billeder. Videoerne blev delt på de sociale medier.

Siden er delingen eskaleret.

De mange sigtelser i sagen har pustet liv i en debat om, hvorvidt de unge overhovedet er klar over, hvad de må dele på internettet, og hvilke konsekvenser det kan få at dele det forkerte.

På Julie Nielsens skole bliver eleverne undervist i god opførsel på internettet. (© DR Nyheder)

En opgave for skolen

På Amager Fælled Skole på Amager har der de seneste tre år været stort fokus på digital dannelse, fortæller skoleleder Torben Højman Jensen.

Eleverne på de tre ældste klassetrin har et linjefag, hvor de dels udstyres med it-kundskaber, dels trænes i at være kritiske mediebrugere, og dels lærer om god etik på de sociale medier, så de kan kommunikere og agere ordentligt online.

Et af de temaer, der indgår i undervisningen, er ulovlig deling af intime billeder og videooptagelser.

- Som skole skal vi tage web-etik og internetkultur meget alvorligt, og vi har et stort opdrag i at gøre de unge opmærksomme på, at det er skidt at dele krænkende materiale, siger skolelederen.

Amager Fælled Skole oplever ugentligt, at elever føler sig dårligt behandlet af andre elever på sociale medier. Skolelederen har dog ikke kendskab til, at nogen af skolens elever har haft problemer med digitale sexkrænkelser. (© DR Nyheder)

- Tror det er normalt

Skolen har også klare regler for, hvad eleverne må og ikke må bruge deres mobiltelefoner til på skolen. Hvis de regler bliver overtrådt, bliver telefonen inddraget, hvorefter elevens forældre kan hente den.

Ved afhentningen tager skolen en snak med forældrene om skolens etiske regler.

Torben Højman Jensen tror, at mange unge ikke tænker over, at det er både alvorligt og ulovligt at dele krænkende materiale.

- De gør det, fordi andre gør det, og fordi de tror, at det er normalt, siger han.

Samtidig oplever han, at både skoler og forældre kan være lidt berøringsangste, når unge opfører sig grimt over for hinanden på sociale medier.

Og det er på ingen måde acceptabelt, understreger han:

- Vi skal turde at tage det op. Skolerne skal turde sige, at det er en skoleopgave at tage fat om nælden og få gjort noget ved det, og vi skal også turde sige til forældrene, at det ikke er okay.

Skolelederen oplever også, at forældrene ofte ikke er opmærksomme på, hvad der foregår i deres barns digitale liv, og at børnene også selv kan have svært ved at fortælle deres nærmeste om deres oplevelser på de sociale medier.

- Jeg håber, at skolerne kan være med til at få skabt nogle gode relationer til nogle voksne, så det kan komme frem, siger han.

Lærer: De voksne har forsømt vigtige samtaler

Tina Westergaard er lærer på Amager Fælled Skole, hvor hun underviser de ældste klassetrin.

Hun mener, at de voksne gennem lang tid har forsømt at lære de unge, hvordan de kan navigere på internettet på ansvarlig vis.

- Vi har børn, som er blevet udstyret med digitale redskaber, fra de var måske fem eller seks år gamle, og så forventer vi, at de bare kan navigere af sig selv. Når de cykler rundt i trafikken, så forventer vi heller ikke, at de af sig selv har lært trafikreglerne. Så vi må kigge indad: Når vi peger på de unge, så er der ni fingre, der peger tilbage på os selv, siger hun.

Tina Westergaard opfordrer skolerne til for eksempel at tage digital dannelse op på forældremøder.

- Vi voksne skal tage os af opdragelsen om brugen af digitale medier og internettet. Og vi skal også kigge på vores egne vaner, og på hvad vi viser de unge med vores egen brug af medier, siger hun.

De voksne skal være gode forbilleder, siger lærer Tina Westergaard. (© DR Nyheder)

DR fokuserer i denne uge på, hvad forældre kan gøre for at klæde børnene bedst muligt på til et digitalt liv. DR Ultra har samlet et tema til de store børn, hvor forældrene også kan blive klogere på digitale børneliv. Det kan du læse mere om her.

Rettelse: Artiklen er opdateret, så det klart fremgår, at der var tale om krænkende billeder med et seksuelt indhold af voldsom karakter.