Skole hyrer socialrådgiver til at nedbringe fravær

Hele 19 fraværsdage i gennemsnit blandt også de mindste elever fik en skole i Kalundborg til at ansætte en socialrådgiver.

- Vi opdagede, at de yngste klasser havde et højt fravær. Det var skræmmende, siger viceskoleinspektør, Jane Juul Larsen. (Foto: © Mads Rafte Hein, DR)

Hvad gør man, når man opdager at selv helt små børn i børnehaveklassen og 1. klasse ikke møder op til undervisningen?

På Rynkevangskolen i Kalundborg blev skolen så bekymret, at man har valgt at ansætte en socialrådgiver fra kommunen.

- Vi opdagede, at de yngste klasser havde et højt fravær. Det var skræmmende. For børnene er lige startet i skole og burde være glade og have lyst til at komme i skole, siger viceskoleinspektør, Jane Juul Larsen.

De små var væk 20 dage om året

Faktisk var fraværet så højt blandt de yngste elever i skoleåret 2012/2013, at en tredjedel af eleverne i børnehaveklasserne var fraværende mere end 10 procent af undervisningen, hvilket svarer til 20 skoledage.

- Vi oplever, at fraværet har konsekvenser for den enkelte elev og for klassen. Læsefærdighederne bliver blandt andet ringere, skriver Rynkevangskolen i en indstilling til Kalundborg Kommunes Børn & Unge udvalg.

I indstillingen søger skolen om penge til et projekt, hvor de sammen med to af kommunes øvrige skoler, kan ansætte en socialrådgiver eller lignende, der kan ”skabe bedre fremmøde og trivsel for den enkelte elev.”

Fokus på den enkelte elev

Netop fokus på den enkelte elev er afgørende for indsatsen, mener Jane Juul Larsen.

- Der kan være mange forskellige årsager til fravær. Blandt de ældre elever kan der være nogle, der er skoletrætte og deres forældre er måske slet ikke klar over, at de render rundt med deres venner i stedet for at gå i skole, siger Jane Juul Larsen.

Og så kan en periode med sygdom avle ulovligt fravær. For nogle børn synes, det er svært at komme tilbage i klasselokalet, hvis de er kommet bag ud med lektierne og ikke ved, hvor de andre er henne i pensum.

- I sådanne tilfælde kan en opringning fra læreren, der siger, at det er ok, hvis man ikke har lavet lektier, for nu handler det bare om at komme i skole igen og bryde en ond cirkel, være en hjælp, forklarer Jane Juul Larsen.

Kan tage kontakt til forældre

I det hele taget bruger skolen mange forskellige metoder til at nedbringe fraværet. Og socialrådgiveren er én blandt flere muligheder.

Tanken med socialrådgiveren er, at han kan tage kontakt til forældre og holde en kontakt om fraværet frem for at lave en indberetning til kommunen.

- Det handler om at finde årsagerne til fraværet og finde den rette indsats her på skolen. Vi prøver at få en tæt kontant til forældre og elever i stedet for bare at sende en indberetning, forklarer Jane Juul Larsen.