Skolechef om Danmarks højeste fravær: Det er ikke godt nok

Eleverne i Albertslund var dobbelt så meget væk som eleverne i Skanderborg sidste skoleår. Skolechefen i Albertslund kalder det uacceptabelt

Eleverne i Albertslund Kommune er mere en dobbelt så meget fraværende som eleverne i Skanderborg, viser DR's analyse. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Sidste skoleår var skoleleverne i Albertslund i gennemsnit fraværende næsten 17 dage ud af skoleårets 200 dage. Dermed er kommunen den i Danmark, der har det højeste fraværsgennemsnit målt per folkeskoleelev.

Tallet er mere end dobbelt så højt som eleverne i Skanderborg, der med 8,1 fraværsdage i gennemsnit har landets laveste fravær.

Det viser en analyse, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har lavet på baggrund af tal, som skolerne har indberettet til UNI-C under Undervisningsministeriet. Den viser også, at landsgennemsnittet ligger på 11,4 dage per elev.

Overraskende topplacering

Henriette Krag er skolechef i Albertslund Kommune. Det kommer bag på hende, at kommunen har landets højeste gennemsnit.

- Jeg vidste godt, vi lå højt, men ikke at vi havde landets højeste fravær. Men vi har nogle udfordringer på det her område, det er helt tydeligt, siger hun.

Skolechefen kan ikke sige præcis, hvorfor kommunen har den tvivlsomme ære af at ligge i fraværstoppen. Hun peger dog på, at kommunen har en høj andel af børn, der kommer fra socialt svage familier. Endelig peger hun også på, at fokus på netop fravær har betydet, at registreringen i kommunen er meget grundig.

SMS-system til 10. klasse

Fokus på fravær har de dog også haft i Skanderborg Kommune, fortæller chefkonsulent Torben Steen.

Særligt i kommunens 10. klassescenter, hvor man har det højeste fravær i kommunen, har indsatsen været stor. Her har et særligt sms-system, der tvinger eleverne til at reagere, hvis de ikke møder op, båret frugt.

- Det tvinger dem til at forholde sig til, hvor syge de egentlig er, og viser dem, at der er lagt mærke til, at de ikke er der, og at de er savnet, siger Torben Steen.

Endelig er han også klar over, at kommunen er godt stillet, når det kommer til ressourcestærke familier.

- Jeg skulle da være en skiderik, hvis jeg påstod, vi havde de samme udfordringer som Albertslund. Det har vi slet ikke.

Fravær får forstærket fokus

Skolechef i Albertslund Kommune Henriette Krag, fortæller dog, at kommunen ikke vil lade børnenes baggrund være en undskyldning for højt fravær.

- Det er ikke godt nok, at vores børn har det højeste fravær. Det betyder, at de ikke lærer nok, og det kan vi ikke være tilfredse med, siger hun.

Albertslund er allerede i gang med flere indsatser, der skal sænke elevernes fravær, men Henriette Krag fortæller, at DR's undersøgelse betyder, at der nu vil komme yderligere fokus på området.

- Vi mener, det vigtigste er at skabe trivsel for børnene, for det giver dem lyst til at møde op. Det gør vi på forskellige områder som eksempelvis mere motion. Vi har også brugt skolereformen til at se på, hvordan vi kan indrette undervisningen anderledes, forklarer Henriette Krag.

DR sætter i de kommende dage fokus på danske skolelevers fravær. I vores interaktive grafik, kan du se fraværet for den skole og årgang du ønsker, og sammenligne det med andre årgange, skoler eller kommuner. Onsdag og torsdag kan du læse mere om årsagerne og konsekvenser af et højt fravær.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk