Skoleledere: Svage retningslinjer lægger op til problematisk skolestart på mandag

Nye retningslinjer deler skoleledere og lærere. Skoleledere vil 'bombardere' ministerium med spørgsmål.

Retningslinjerne for fase 2 af genåbningen af skoler og institutioner er meget 'svage', lyder kritikken fra skolelederne. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Ifølge de nye retningslinjer for folkeskolerne er det op til den enkelte skoleleder eller -bestyrelse selv at prioritere børnenes skoletid og anvende forskellige lokaler eller mødetider for at efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger.

De nye retningslinjer gælder for fase 2 af genåbningen af skoler og andre institutioner, som begynder 18. maj.

Inden da skal den enkelte skole vurdere, hvor mange elever den kan tage imod.

Det glæder lærerne, mens skolelederne mener, at det lægger for meget ansvar over på den enkelte skole.

- Jeg tror, at vi vil kunne byde de store elever velkommen i et pænt timetal på alle skoler, så det er supergodt. Jeg har i den grad gået og krydset fingre for, at vi kom ned på den her en-meters afstand. Det gør livet meget, meget lettere i dagligdagen ude i skolerne, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen

Formanden for Skolelederne, Claus Hjortdal, mener stik modsat, at retningslinjerne skaber urealistiske forventninger og et pres på skolelederne.

- Vi vil meget gerne have de store børn tilbage i skolen, og vi vil meget gerne have dem tilbage på nogle sikkerhedsmæssigt ordentlige betingelser. Det er bare ikke den enkelte skoleleder, der skal definere de betingelser.

Stil dit corona-spørgsmål til partilederne

Torsdag klokken 19.30 mødes alle partilederne til debat om coronakrisen på DR1 og dr.dk. Du kan være med til at bestemme, hvad de diskuterer. Optag dit spørgsmål i en video og send det til os her:

De nye retningslinjer skal sikre forsvarlige forhold for de store børn, der på mandag vender tilbage til skoler og institutioner.

Du kan læse de nye retningslinjer sidst i artiklen.

Vil bombardere ministeriet med spørgsmål

Claus Hjortdal så dog gerne, at der var endnu klarere retninglinjer.

- De (nye regler, red.) er meget generelle og meget lidt retningsangivende. Det er skolelederens sunde fornuft, der skal styre sundheden og sikkerheden omkring den åbning, der skal ske nu, siger han.

- Sidst fik vi regler for, hvordan vi skulle opføre os. Forældrene måtte ikke komme ind på skolen, vi skulle modtage børnene ude ved vejen, og der skulle være håndsprit.

Nu står der ifølge Claus Hjortdal "stort set ingenting". Derfor planlægger han at "bombadere" Undervisningsministeriet med spørgsmål.

- Så må de svare, så godt de kan. Nu er der gået tre arbejdsdage med at lave nogle meget svage retningslinjer, og nu har skolerne så to dage til at få det her til at fungere. Jeg vil næsten love, at på alle skoler i Danmark, der kommer det ikke til at fungere 100 procent fra første dag, siger Claus Hjortdal.

Den forudsigelse har Claus Hjortdal allerede fået ret i.

Således har Kerteminde Kommune opgivet at blive klar til at tage imod de ældste elever i kommunens skoler fra mandag. På grund af manglende retningslinjer forventer kommunen tidligst at kunne tage imod elever 25. maj.

Lærerne glæder sig til at se deres elever igen

Det er meningen, at henholdsvis efterskoler, grundskoler og forskellige institutioner selv skal finde ud af at få hverdagen til at hænge sammen efter de nye retningslinjer, ud fra de muligheder de hver især har.

Og det hilser Anders Bondo Christensen velkomment og kalder ministeriets retningslinjer for "yderst fornuftige".

Anders Bondo Christensen var tydeligt glad over de nye retningslinjer. (Foto: © (C) DR Nyheder)

- Det giver os en helt anden mulighed for at lave skole. Når der kun skal være en meter mellem hver elev, så kan vi mange gange slippe for at dele klassen ud på to-tre lokaler. Så er behovet for lærere også lettere at få dækket, siger han.

- Det er klart, at der bliver nogle udfordringer, men jeg tager jo det her som et udtryk for, at smittetrykket er blevet så lavt nu, at der er en større fleksibilitet. Det er virkeligt godt. Der er mange lærere, der glæder sig helt vildt til at se deres elever igen.

De store skolebørn fra 6.-10. klasse er en del af regeringens anden fase for genåbningen af Danmark. Børnene har ikke været i skole siden marts. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er de nye retningslinjer kun foreløbige. De vil blive uddybet i samarbejde mellem skoler og institutioner.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke ønsket at stille op til et interview med DR Nyheder efter offentliggørelsen af retningslinjerne.

Sundhedsfaglige retningslinjer:

  • For dagtilbud

  • Aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. Det betyder også, at blanding af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.

  • Det generelle krav om en meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne. Dog skal afstand på en meter så vidt muligt overholdes ved fx frokostsituationer, hente-bringe-situationer, forældresamtaler el. lign.

  • For skoler og uddannelsesinstitutioner

  • Udgangspunktet for aktiviteter i skolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne er elevernes/kursisternes klasse/hold.

  • Der er en generel anbefaling om en meters afstand fra næsetip til næsetip. På skoler, i SFO’er, fritidstilbud og uddannelsesinstitutioner vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om en meters afstand ikke kan efterleves. Det kan fx være praktiske fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed, at aktiviteten foregår inden for klassen samt på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

  • Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne. Dette svarer til, hvordan man normalt inddeler børnene i stuer/grupper i SFO og fritidshjem. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagoger kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper, i det omfang det er nødvendigt fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.

  • For efterskoler og frie fagskoler

  • Der udarbejdes desuden i samarbejde mellem efterskolerne, de frie fagskoler og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt, fx ved at organisere elever i mindre grupper, begrænse kontakt med omverdenen eller lignende. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af Covid-19-positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

  • Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet