Skolelederformand om nyt skoleværktøj: Spild af penge

Det er en 'illusion' og 'ikke realistisk', at forældre vil bruge det nye dataredskab til at vælge skole til deres børn, mener Claus Hjortdal.

I regeringens nye digitale værktøj kan forældre sammenligne grundskolernes tal for blandt andet fravær, trivsel og faglighed. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Forældre vil ikke vælge skole ud fra de data om karakterer og trivsel, som regeringen i dag gør det lettere at sammenligne.

Det mener Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.

- Set fra vores side som skolefolk er det spild af penge. Det er en illusion at forestille sig, at forældre i stort omfang vil bruge det til at vælge en skole, siger han og kalder det et 'politisk projekt'.

Fra klokken 12 i dag kan forældre og andre interesserede i skoleområdet med et nyt digitalt værktøj sammenligne grundskoler på syv forskellige parametre.

Hensigten er, at interesserede i skoleområdet skal kunne udveksle erfaringer og gøre hinanden bedre.

Men hverken forældre eller skoler vil komme til at bruge værktøjet ret meget, mener Claus Hjortdal.

- Det er ikke realiatisk, at en skoleleder går ind for at finde en skole, der kan hjælpe til at blive bedre til matematik. De oplysninger kan vi få langt bedre andre steder fra, siger han.

Mette With Hagensen, der er formand for forældreorganisationen Skole og Forældre, deler skolelederformandens skepsis.

Hun forudser, at forældrene ikke vil anvende værktøjet, men at det mest vil være professionelle, herunder embedsfolk og politikere, der vil få glæde af dataene.

Desuden frygter hun, at den nye åbenhed vil komme til at hænge nogle skoler ud som svage.

- Jeg frygter, det bliver et værktøj, hvor man udstiller nogle skoler og peger fingre af dem ud fra de her ganske få data uden at gå bagom og få en forklaring fra skolen, siger hun.

Forældre og andre interesserede i skoleområdet kan få information om grundskolerne inden for syv parametre:

  • Elevfravær
  • Skolens karakterer
  • Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund
  • Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden
  • Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse
  • Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende
  • Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne