Skolen i Tyskland var for streng: Nu er Katharina flyttet til Danmark for at hjemmeskole sin søn

Flere tyske familier flytter til Sønderjylland for at undervise deres børn hjemme.

38-årige Katharina Menke, hendes mand og tre børn har nu boet i Danmark i et år. Siden har forældrene undervist deres tiårige søn derhjemme. Flytningen har gjort, at sønnen nu trives meget bedre og har fået større lyst til at lære, fortæller den tyske mor. Familiens mellemste barn på syv år går i dansk skole, og den yngste bliver passet derhjemme. (Foto: © Henriette Kampp, DR)

I Tyskland må man ikke hjemmeskole sine børn. Men det må man i Danmark.

Det får flere tyskere til at bosætte sig i det sønderjyske for at kunne undervise børnene derhjemme.

Både Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner har flere og flere børn, der bliver hjemmeskolet, og de fleste af dem er tyske.

Katharina Menkes ti-årige søn er en af dem. Familien Menke flyttede fra Lüneburg ved Hamborg til Sønderborg for et år siden.

Sønnen har særlige behov og havde det derfor svært i sin tyske skole, fortæller Katharina Menke.

- De tyske skoler er strenge. Der er mange regler, og så er klasserne alt for store.

Katharina Menkes søn har diagnosen selektiv mutisme, som gør, at han undlader at tale i bestemte situationer – særligt uden for hjemmet. Det gjorde skoletiden i Tyskland svær for ham.

- Han har brug for at være i en lille gruppe for at kunne lære og udvikle sig, siger Katharina Menke.

De rammer var svære at finde i det tyske skolesystem, og derfor besluttede familien sig for at flytte til Danmark, så forældrene kunne hjemmeundervise ham.

Ekspert: En klar tendens

Katharina Menke, hendes mand og tre børn er ikke den eneste tyske familie, der er rykket over landegrænsen for at tage et barn ud af skolen. Der er en klar tendens til at flere tyskere ønsker at flytte til Danmark for at kunne undervise deres børn selv.

Det fortæller Martin Klatt, der er lektor på Syddansk Universitet og forsker i mindretal på begge sider af den dansk-tyske grænse.

- Vi ved ikke helt nøjagtig, hvor mange der er tale om, men vi ved, at der findes en del tyskere, som har valgt at flytte til Danmark, fordi vi ikke har skolepligt.

Det skyldes blandt andet en utilfredshed med skolen i hjemlandet, siger han.

- De vil gerne undervise deres børn selv, fordi de har dårlige erfaringer med det tyske skolesystem. Der er grupper, der er kritiske over for den statslige skole, men ofte ikke har råd til en privatskole. Eller ikke har en i nærheden, der tilbyder det, de ønsker, siger han.

I 2018 var der i Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner i alt 27 børn, der blev hjemmeskolet. I år er der over 100 børn – størstedelen er tyske.

Grunden til, at stigningen har været så stor de seneste år kan tilskrives oplevelserne under corona-pandemien, vurderer Martin Klatt.

- Forandringen, som pandemien medførte med alle de restriktioner, der var, har fået mange til at genoverveje deres livssituation – og de overvejelser har fået en del tyskere til at flytte til Danmark.

Flere på venteliste til hjemmeskole-forening

I Sønderborg Kommune bliver 55 børn hjemmeskolet i dette skoleår - 32 af dem er tyske.

Og det er positivt med flere børn i kommunen, mener Birgitte Nørrelund, der er skolechef i Sønderborg Kommune.

Men hun håber også, at familierne er bevidste om, at børnene i hjemmeskolerne lærer andre børn at kende.

- Det er godt for børnene at være sammen med andre børn. Det vil fremme integrationen og sproget, så der har forældrene et stort ansvar, siger hun.

Netop derfor har familien Menke meldt sig ind i foreningen 'Liv og Læring'. Her mødes 15 lokale familier hver tirsdag for at lave aktiviteter på dansk med de børn, der bliver undervist derhjemme.

Mere end halvdelen af familierne i foreningen er fra Tyskland, og lige nu står fem tyske familier på venteliste, fortæller formanden Christina Moos.

Hun ser meget positivt på de tyske familiers lyst til at være en del af fællesskabet.

- Hvis deres land ikke kan tilbyde dem det, de har lyst til og ikke kan give dem muligheden for at leve det liv, de ønsker, så synes jeg det er fantastisk, at de kommer op til os. De fleste af dem søger et fællesskab og vil gerne inkluderes i det danske samfund, siger hun.

Her i aktivitetshuset i Stevning på Als mødes lokalforeningen for hjemmeskoler 'Liv og Læring' hver tirsdag. 15 familier er med i foreningen og mere end halvdelen er tyske. (Foto: © Henriette Kampp, DR)

Den rigtige beslutning

Katharina Menke og hendes tiårige søn deltager også i foreningens aktiviteter om tirsdagen. Det er blandt andet her, han især lærer dansk. Og hun er ikke i tvivl om, at flytningen til Danmark har været den helt rigtige beslutning for hendes søn. Det har allerede gjort en forskel, fortæller hun.

I skolen i Tyskland sagde han nemlig aldrig noget. Men det gør han, når han er sammen med de andre danske og tyske børn og voksne om tirsdagen.

Når det kommer til det boglige, har han også udviklet sig. I Tyskland kunne han ikke læse, men det kan han nu, siger Katharina Menke.

- Nu hvor der ikke længere er et pres fra skolen, har han fået lyst til at lære det af sig selv. Det er gået hurtigt, og han er allerede blevet ret god.

Kommunerne skal føre årlige tilsyn med hjemmeskolerne og vurdere om undervisningen står mål med folkeskolens undervisning i blandt andet fagene dansk og matematik.