Skoler forsøger at holde fraværet nede: Børn sakker bagud efter lange rejser

Forældre skal prioritere børnenes skolegang, understreger Socialdemokratiet og Venstre.

Når forældre tager deres børn med på lange rejser i skoletiden, kan det sætte børnene langt tilbage fagligt.

Især hvis de i forvejen er dårlige til dansk.

Det oplyser flere folkeskoleledere, som har oplevet, at elever har været bortrejst længe i dette skoleår.

Svarene fra skolelederne kommer fra en rundspørge, DR Nyheder har sendt til folkeskoler med mindst 50 procent elever af udenlandsk herkomst.

En af dem, der har besvaret rundspørgen, er skoleleder Karen Henriette Jessen fra Sødalskolen ved det socialt udsatte boligområde Gellerupparken i Brabrand.

- Vi vil altid hævde, at det er allerbedst, at eleverne er her på skolen, fordi det gør en forskel, at de følger deres undervisning, siger hun.

Sådan har vi gjort

 • DR Nyheder har sendt en rundspørge til 22 folkeskoler, hvor mindst halvdelen af børnene ifølge Undervisningsministeriet er af udenlandsk herkomst.

 • 19 skoleledere har besvaret rundspørgen. På 10 af skolerne har elever været bortrejst i mindst fire sammenhængende uger i skoletiden dette skoleår.

 • Flere skoleledere påpeger, at der også er etnisk danske familier, som prioriterer ferier højere end børnenes skolegang.

Et politisk flertal har vedtaget, at skolerne fremover skal indberette ulovligt fravær på over 15 procent til kommunen, som så skal standse udbetalingen af børneydelse til elevens forældre.

Der mangler nu en underskrift fra en kommende undervisningsminister, før reglen kan træde i kraft – og dermed ramme de familier, der rejser væk i skoletiden.

Mange af skolelederne oplyser i rundspørgen, at de i forvejen har indsatser for at få forældrene på andre tanker, når de præsenterer deres rejseplaner.

På en skole bliver forældrene indkaldt til samtale før afrejsen og får besked på, at fraværet kan koste deres barn et ekstra år på samme klassetrin.

Andre skoler har udpeget en fraværsvejleder, som overvåger elevernes fremmøde. Nogle steder bliver de sociale myndigheder eller Udbetaling Danmark underrettet, når en længere rejse giver anledning til bekymring.

Og så er der skoler, som har besluttet, at elever kan blive meldt helt ud af skolen ved længerevarende, ulovligt fravær.

11 af de 19 skoleledere i rundspørgen ønsker ikke, at den nye sanktion med automatisk træk af børneydelsen bliver indført.

Også gode ting ved rejser

På Sødalskolen mener skoleleder Karen Henriette Jessen, at eleverne som udgangspunkt skal passe deres skolegang.

Dog tror hun også, at børnene kan få noget ud af en rejse med deres familie, som de ikke kan få i skoletiden.

- Nogle skal for eksempel besøge familie, som de ikke har kontakt med eller måske aldrig har mødt, og det giver jo rigtig god mening, at man får knyttet det bånd, siger hun.

Der er tre former for fravær:

 1. 1

  Ulovligt fravær: Eleven udebliver fra undervisning uden skolens tilladelse – for eksempel for at rejse med sin familie.

 2. 2

  Godkendt fravær: Skolen tillader fraværet efter at have afvejet elevens behov for at holde fri med det afbræk i undervisningen, fraværet vil medføre.

 3. 3

  Sygefravær: Eleven udebliver på grund af sygdom.

Socialdemokratiet ønsker ikke at stille op til interview om sagen, mens partiet ligger i regeringsforhandlinger.

Men i et interview under valgkampen opfordrede fungerende integrations- og udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) forældre til at lade hensynet til børnenes skolegang veje tungest.

- For elever, der i forvejen er lidt bagud i skolen, kan en lang udlandsrejse være årsagen til, at de bliver hægtet helt af. Derfor vil vi kraftigt advare imod, at man tager børnene ud af skolen i lang tid, sagde han.

Fungerende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at forældre svigter deres børn, når de rejser væk med dem i skoletiden.

- Rigtig mange danske elever ville også have problemer, hvis de rejste væk fra skolen i fire uger og ikke fulgte med i undervisningen. Og hvis eleverne i forvejen kæmper med sproget og med at følge med i skolen, så er det bare rigtig skidt, siger Inger Støjberg.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk