Skræmmebillede skyldes ikke tobaksrøg

Billedet er helt misvisende. Det siger flere tandlæger om et af de nye billeder, der skal være på cigaretpakkerne.

Fremover skal alle nye cigaretpakker herhjemme bære et billede af, hvordan rygning påvirker kroppen. Men flere tandlæger siger til Detektor, (DR programmet der tjekker fakta og tal i den aktuelle debat), at billedet af et tandsæt meget misvisende, fordi de viste skader ikke skyldes tobaksrøg.

De manglende tænder skyldes i stedet udbredt karies, altså huller i tænderne.

- Budskabet, om at rygning har en skadelig virkning på mundhulen, er et validt budskab. Men det er bare uprofessionelt at bruge et billede som det, fordi det har intet med virkeligheden at gøre, siger professor ved Tandlægeskolen Palle Holmstrup. Han underviser blandt andet i tobaksrygnings påvirkning af tænderne.

- Det her billede det viser en patient med udbredt karies (huller i tænderne). Og man får ikke karies af at ryge, det skyldes ikke tobaksrygning. Det vil enhver med indsigt i mundhulens forhold vide, forklarer Palle Holmstrup.

Det samme billede tegner sig hos Dansk Tandlæge Forening, som bekræfter overfor Detektor, at medlemmer ligefrem har kontaktet dem, fordi de mener, at billedet er helt forkert.

"Chili Con Carne" er bagmanden

Billederne kommer oprindeligt fra Europa-Kommissionen, som i 2005 fik det belgiske reklamebureau "Chili Con Carne" til at udarbejde en række illustrationer af, hvordan tobak påvirker kroppen.

De 42 billeder blev sendt ud til samtlige EU-lande, som så kunne vælge hvilke billeder de ønskede at anvende, hvis de ville sætte billeder på cigaretpakkerne.

Detektor har kontaktet bureauet, som ikke kan bekræfte hvorvidt der findes dokumentation for billedernes troværdighed - men hvis der gør, så er det "top secret" forklarer direktør Alain Dressou, som er noget overrasket over Detektors henvendelse.

Vikaren tager ansvaret

Sidste år besluttede daværende Sundhedsminister Bertel Haarder personligt, hvilke 14 billeder der egner sig til det danske marked.

Han vedtog, at de skulle sættes på pakkerne fra 15. februar i år - derfor ligger ansvaret nu hos den vikarierende sundhedsminister Pia Olsen Dyhr.

Hun erkender, at det kunne være gjort meget bedre, men at det var det bedste billede på misfarvninger i det materiale, som Europa-Kommisionen har fremlagt.

- Jeg vil da gå tilbage og se på de billeder, som er valgt ud i Danmark", lover hun - men erkender samtidig at det er op ad bakke, når først hele maskineriet kører.

- Jeg kan jo ikke gøre noget ved det, fordi jeg kan jo ikke ændre på EU's 42 billeder, siger hun.

Detektor sender programmet på DR 2 i aften kl. 20.00.