Slår højere cigaretpriser hul i økonomien? Staten siger ja og staten siger nej

Der er udbrudt krig i statsadministrationen om effekterne af højere cigaretpriser.

Grænsehandlen er afgørende for, om staten kommer til at få et hul i kassen som følge af højere afgifter på cigaretter. (Foto: claus fisker © Scanpix)

I søndags lød overskrifterne flere steder i danske medier sådan her:

Rapport punkterer myte om øget grænsehandel.

Historien udspringer af en undersøgelse, som er bestilt af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet af analysebureauet Incentive.

Den konkluderer, at det ikke vil gå ud over statskassen eller skræmme rygerne ud af landet til grænsehandel, hvis prisen på en pakke smøger her og nu bliver sat op til mellem 60 og 70 kroner.

Hvis prisen gradvist hæves til 100 kroner frem mod 2030 vil der stadig være et provenu til statskassen på 1,2 milliarder.

Konklusionerne i rapporten fik den anerkendte sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen til at udtale, at "alle argumenter mod at sætte cigaretpriserne op hermed er døde".

Men nu har staten pludselig fået et nyt syn på sagen. Og det stikker i den helt modsatte retning.

Minister: Vi skal tænke os om

Fredag morgen udsendte Skatteministeriet en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at det kan blive meget dyrt for samfundsøkonomien med markant højere cigaretafgifter:

En forhøjelse af afgifterne svarende til en prisstigning på cigaretpakker med mellem tre og fire kroner vil have en positiv samfundsøkonomisk virkning og styrke de offentlige finanser, viser beregningerne ganske vist.

"Men kommer vi op på afgiftsforhøjelser svarende til prisstigninger på cirka 25 kroner eller mere, som flere partier er varme fortalere for, vil der både være et mindreprovenu til staten og et samfundsøkonomisk tab", lyder det i Skatteministeriets pressemeddelelse.

Det får skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at udtale:

- Regeringen har et skattestop, og de her tal indikerer, at det ikke er en god idé for samfundsøkonomien at sende afgifterne på himmelfart. Det, der har været foreslået, er prisstigninger, så en pakke cigaretter vil komme til at koste 80 eller 100 kr.

- Analysen viser, at så store forhøjelser formentlig vil medføre et samfundsøkonomisk tab i milliardklassen. Derfor skal vi tænke os godt om, inden vi bryder skattestoppet og slår et hul i statskassen, udtaler skatteministeren.

Ifølge Jyllands-Posten har der ikke været rejst tvivl om rapportens konklusioner i analysebureauet Incentive, der tidligere har leveret adskillige analyser til statsadministrationen, herunder styrelser og ministerier.

Om beholdningen i statskassen bliver større eller mindre bestemmes i særlig grad af cigaretprisen i Tyskland og danskernes lyst til at handle i grænsebutikkerne.

I deres analyse forudsætter Incentive (som altså har udregnet effekten af højere tobakspris), at cigaretpriserne i Tyskland fremover vil stige med fire procent om året, som de ifølge Skatteministeriet har gjort siden 2000. Og de har som forudsætning, at maksimalt 45 procent af de cigaretter, som danskerne ryger fremover, vil blive købt i udlandet.

Men lige præcis det loft kritiseres af Skatteministeriet, skriver Jyllands-Posten. Incentive læner sig blandt andet op af erfaringer fra Norge, hvor 45 procent af cigaretterne stammer fra grænsehandel i en situation, hvor priserne i Norge har været markant højere end i Sverige.

Økonom: De er solide nok

DR Nyheder har spurgt økonomiprofessor Philipp Schröder fra Aarhus Universitet, hvorfor de to rapporter kommer frem til så forskellige konklusioner:

- Det er meget kompliceret stof, vi har at gøre med. Der er mange faktorer, der påvirker statens provenu ved at lægge skatter og afgifter på forskellige forbrugsgoder.

- Derfor er de antagelser, der ligger i modellen, ganske afgørende for, hvad der konkluderes.

Han tager grænsehandlen som et eksempel:

- I den ene model, Incentives, der vurderer at det kan betale sig at hæve tobaksprisen, lægger de et loft over, hvor meget folk vil være parate til at købe i udlandet. Og man sætter sin lid til prisforskellene historisk. Og det kan grundlæggende ikke afgøres med et ja eller nej - for der er stor usikkerhed om grænsehandlen.

- Og jeg tænker, at det at tage de norske erfaringer ind er lidt farligt, fordi den norske forbruger alt andet lige er længere væk fra adgangen til billige cigaretter end den danske forbruger.

Så du kan ikke sige, om den ene beregning er mere værd at stole på end den anden?

- Nej. Det er metodisk to forskellige tilgange. Ud fra det, der er publiceret, er de solide nok og tager højde for, at det er kompliceret stof. Der er specifikke antagelser, der flytter resultatet, men sådan er virkeligheden.

- Hvis økonomi var let materiale, så kunne alle gøre det her. Det kræver en diskussion, men den foregår på antagelserne og ikke på konklusionerne, siger Philipp Schröder.

I Kræftens Bekæmpelse holder de trods Skatteministeriets beregning fast i, at Incentives rapport giver mening at læne sig op ad.

- Vi mener det samme som hidtil. Når vi siger, at prisen på cigaretter skal sættes markant op, er det af sundhedsmæssige grunde, fordi der hvert år dør 14.000 mennesker af at ryge, siger administrerende direktør Jesper Fisker.

Facebook
Twitter