Slagelse Kommune skal betale erstatning til anbragte søstre

Tre tidligere anbragte søstre, der blev misbrugt af deres plejefamilie, skal have erstatning af Slagelse Kommune, har Østre Landsret fastslået.

De tre piger, som i dag er voksne, skal hver have 100.000 kroner i erstatning fra kommunen. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Slagelse Kommune burde have vidst, at tre søstre, som var blevet anbragt på et opholdssted, blev misbrugt af deres plejefamilie.

Derfor burde kommunen også have grebet ind for at forhindre overgrebene, som bestod af vold, blufærdighedskrænkelse og seksuelle overgreb.

Det fastslår Østre Landsret her til formiddag.

De tre piger, som i dag er voksne, skal hver have 100.000 kroner i erstatning fra kommunen.

Pigerne var fra 1999 og flere år frem anbragt hos plejefamilien, og ifølge landsretten modtog den sydsjællandske kommune forskellige indberetninger og bekymringer om pigernes forhold hos plejefamilien.

De var så alvorlige, at det "må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen på opholdsstedet risikerede at blive udsat for person­lige overgreb", lyder det i dommen.

Men ifølge Østre Landsret tog kommunen på intet tidspunkt "skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted".

Derved tilsidesatte kommunen sin handlepligt efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og de dagældende bestemmelser i serviceloven, fastslår landsretten.