Slut med fri leg i SFO’erne: Børn skal lære tal og bogstaver før skolestart

Minister vil sikre, at børn lærer noget i skolefritidsordningen før skolestart.

- Hvad er det nu, det mindste tal er her?, spørger pædagog Jens Andersen.

- Et, råber de 23 børn i kor.

- Så skal vi starte på prikken, og hvor skal vi så gå hen – hvad er det næste tal?

- Total, svarer børnene igen enstemmigt.

Børnene går i skolefritidsordningen på Asgård Skole i Køge. De begyndte allerede i SFO for en måned siden, og de kommer fra forskellige børnehaver i området.

Legetøjet er skiftet ud med penalhuse, for nu er de førskolebørn. Efter sommerferien starter de i 0.A, og det skal tiden i SFO’en forberede dem på.

Her er der nemlig allerede et skema, og selvom der stadig bliver leget på legepladsen, gået ture og tumlet i puderummet, er der også sat tid af til ’skole’.

Succes med læringsplaner

SFO’en på Asgård Skole har selv lavet læringsplaner i mange år. Og det falder i god jord hos de aspirerende skolebørn.

Femårige Sara Buch-Lassen kan godt lide, når der står 'skole' på programmet i SFO'en på Asgård Skole i Køge.

- Jeg synes, at det er sjovere at lave skole end at være på tur, siger femårige Sara Buch-Lassen.

Børnene forbinder stille og koncentreret tallene på papiret, så stregerne tegner et billede af en blomst. Hver dag laver pædagogerne nye aktiviteter i det store lokale, der med to store borde i midten er indrettet næsten som et klasselokale.

Og tegneøvelsen med tal handler ikke kun om at lære at tælle.

- Vi lærer dem også at sidde stille og koncentreret, så de er skoleklar, når de starter i børnehaveklasse, siger Jens Andersen.

Børnene skal lære noget - også i SFO'en

Selvom SFO-ordningen er et tilbud til børn, der går i skole, viser tal fra Børne- og Socialministeriet, at førskolebørn i 46 ud af 77 kommuner starter SFO i juni eller tidligere – inden skolen starter i august.

I både børnehave og folkeskole er der krav om læringsplaner for børnene for at sikre, at børnene udvikler sig fagligt og socialt.

Selvom Asgård Skoles SFO har indført læringsplaner, er der generelt fri leg for landets SFO’er, for pasningsordningen er ikke underlagt kravet om at følge en pædagogisk læringsplan. Men det bliver der nu lavet om på.

Fra 1. juli er der afsat 6,8 millioner kroner til at der skal være læringsplan i SFO’en, så børnene fortsætter med at lære og udvikle sig i tiden op til, at skoletasken første gang svinges over skulderen.

Kravet er, at læringsplan enten skal være den samme som bruges i børnehaven eller den der gælder for 0. klasse.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at der knytter sig nogle forventninger til, hvordan den kommende skolestart skal være, så man både som forælder og elev ikke oplever et indholdsmæssigt tomrum i de måneder, man går i SFO før skolestart, siger børne og socialminister, Mai Mercado (K).

Færre pædagoger end i børnehaven

Pengene skal fordeles mellem de 98 kommuner, men de skal ikke bruges på at ansætte flere pædagoger.

Der vil stadig være færre pædagogerne per barn, end der er i børnehaven. Men ministeren tror på, at nedskrevne læringsmål vil give en bedre overgang til skolen.

Selvom der i SFO’en er færre pædagogerne per barn end i børnehaven, er Jens Andersen ikke i tvivl om, at han og hans kollegaer godt kan nå at lære børnene noget i de tre måneder, de går i SFO før skolestart.

På Asgård Skole er børnene i gang med at lægge sidste hånd på deres kunstværker med en god blanding af farveblyanter. Alle sidder pænt på deres stole og taler lavt henover bordene.

Det er netop det målrettede arbejde med at lave skolelignende aktiviteter med børnene, der gør dem klar til at slå ørerne ud og spidse blyanten, forklarer Jens Andersen.

- Vi går ikke så meget op i, om de kan alfabetet eller alle tallene fra start, det skal de nok nå at lære. Det vigtigste vi lærer dem er at indgå i et fællesskab og sidde fordybet og koncentreret, siger han.

Hvad er en læringsplan

  • Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

  • Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

  • Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, der skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud.

  • Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

  • 1) Alsidig personlig udvikling.

  • 2) Sociale kompetencer.

  • 3) Sproglig udvikling.

  • 4) Krop og bevægelse.

  • 5) Naturen og naturfænomener.

  • 6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Facebook
Twitter